ලියු නිසා අාධාර පත්‍රීකාවට වැඩිම මුදල

දැන් ඉතිං ධනවතුනි ඔබ පිට පැමිණෙන්නට තිබෙන අවාසනාවන්ත ඉරණම ගැන හඬා වැලපෙන්න. ඔබගේ ධන ධාන්‍ය දිරා ගොස් ඇත. ඔබේ රන් රිදි මළකඩ කා ඇත. ඒ මලකට ඔබට විරුද්ධව සාක්ෂියක් වී ගින්නක් මෙන් ඔබගේ මාංශය කා දමනු ඇත. (ජාකොබ් 5-3)

ලංකාව තුල කිතුනු ගීතය හා සිංහල සංගීතය පිලිබඳ මෙතෙක් පූජක තුමෙකු විසින් සම්පාදිත පර්යේෂණාත්මක හා සන්සන්දනාත්මක කෘතිය ලෙස සැලකිය හැකි "චිරන්තන සිංහල සංගීතයේ ප්‍රවනතා" කෘතිය එතුමන් කළ ප්‍රශස්ථ මෙහෙවරකි.

මළවුන්ගේ
මංගල්ලේ දා
සුදු හුණු ගෑ
සොහොන් කොත්

ජේසු කියන සහනය වෙහෙසන බර උසුලන පංතියේ ජනයාට අයිතිකර දීමට කැප නොවන අැදහිලිවන්තයින් හා පූජක පැවිදිවරු සිටින තාක්කල් මේ තත්වයේ වෙනසක් නොවනු අැති.