පල්ලියේ
ඝන්ඨාරය
ත්‍රින්දාඩිය
හඬවයි.
බල්ලෝ
ඒ හඬට
උඩු බුරයි.

ජේසු තුමන් හැඳින්වීම සඳහා විවිධ යෙදුම් යොදාගනු ලබයි. “ගැලවුම්කරුවාණෝ” “විමුක්ති දායකයාණෝ” එවැනි යෙදුම් කීපයකි. මෙම ගීතය අලුත් යෙදුමක් යොදාගනි. “තාරණයාණෝ” ඒ යෙදුමයි. තාරණය යනු එතෙර වීමයි. තාරණයාණෝ යනුවෙන් අදහස්වන්නේ එතෙර කරන්නා යන්නයි.

මා පෙම්වතිය
පේන නොපෙනන පැහැයෙන්
නිය පාට නොකළේ
මන්ද ඔබ

ගවලෙන තුල සැතපුනාට

දිළිඳුම විලසට

ඔයේ මුහුනේ දිලිසෙනවා

දෙව් කුල මහිමය

වතු ආශ්‍රිතව වැඩ කරන බහුතරයක් ද්‍රවිඩ ජනතාවයි. ඔව් හු වනාහි නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දුන් ජනතාවයි. එහෙත් මේ මොහොත වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජන ප්‍රජාවක් ලෙස ගත් කළ ඉතාම දුක්ඛිත තත්වයක් ජීවත්වන්නෝ ඔව්හුය. පහත ඵලවන කිතුනු ගීතය තුළින් රාව නැංවෙන්නේ මෙරට කඳුකර ද්‍රවිඩ කම්කරු ජනයාගේ හෘද ස්පන්දනයි.