අලූත් කිතුනු පොත පත.

මෙහි සංගෘහිත වී ඇත්තේ පසුගිය කාලය තුළ Jesustodaysl වෙබ් අඩවියේ පළවුණු ලිපි කිහිපයකි. වැඩිහිටි පිරිස පමණක් නොව ළමා, යොවුන්, තරුණ පිරිස ඉලක්ක කර ගත් ලිපි ද මෙහි ඇතුලත් කර ඇත. එය සම්ප්‍රදායක දේව ධාර්මික ප්‍රකාශයක දැකිය නොහැකි ලක්ෂණයක් වනු ඇත.

තල් අරඹක හද ගැස්ම

සැබෑ සංහිදියාවක් ගොඩනැගීම සඳහා පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ “ සත්‍ය ඔබව නිදහස් කරයි” යන්න මත පිහිටා යුධ සමයේදි හා ඉන්පසු උතුරු නැගෙනිහර ජනතාව අත්විඳී දැ පිලිබඳ සත්‍ය දැන ගැනීමයි.

උතුරේ ජනතාව සමඟ ජීවත්වෙමින් ඔවුන් සමඟ සහෝදරාත්මකව ක්‍රියා කළ ගරු ටෙරන්ස් ප්‍රනාන්දු පියතුමා තම ඇදහිල්ල තුළ පිහිටා උතුරේ ජන ජීවිතයට සංවේදිව විවෘත වීම තුලින් 2007-2017 දක්වා කාලය තුළ අත්දුටු, ඇසුදුටු, කියවු හා ක්‍රියාකළ දැ පිළිබඳ සටහන් එකතුවකි.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමා ලෝක සාම දිනය වෙනුවෙන් බෙදාහරින ලද තැපැල් පතේ සඳහන් ඡායාරූප ගැන අපි මීට කලිනුත් න්‍ැිමිඑදා්හික වෙබ් අඩවියෙන් කතා කලා.

මේ සටහනත් ඒ ගැනමයි. එදා අපි කතා කළේ ඒ ඡායාරූපය පාප්තුමන් යොදාගත්තේ ඇයි කියන කාරණය අද අපි මෙහි උපුටා දක්වන්නේ ඒ ඡායාරූපය ගත් ඡායාරූප ශිල්පියා ඒ ගැන කියන කතාව.

nirmana pituwata

nirmana pituwa

මේ ගෙවෙන්නේ මළවුන්ගේ මාසයේ අන්තිම සතිය. තව සතියකින් මිනිස්සු දොර ළඟ හිනැහෙන නත්තල එක්ක සිහින ලෝක වලට යනවා. එතකොට ජීවිතය අමතක