ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමා ලෝක සාම දිනය වෙනුවෙන් බෙදාහරින ලද තැපැල් පතේ සඳහන් ඡායාරූප ගැන අපි මීට කලිනුත් න්‍ැිමිඑදා්හික වෙබ් අඩවියෙන් කතා කලා.

මේ සටහනත් ඒ ගැනමයි. එදා අපි කතා කළේ ඒ ඡායාරූපය පාප්තුමන් යොදාගත්තේ ඇයි කියන කාරණය අද අපි මෙහි උපුටා දක්වන්නේ ඒ ඡායාරූපය ගත් ඡායාරූප ශිල්පියා ඒ ගැන කියන කතාව.

nirmana pituwata

nirmana pituwa

මේ ගෙවෙන්නේ මළවුන්ගේ මාසයේ අන්තිම සතිය. තව සතියකින් මිනිස්සු දොර ළඟ හිනැහෙන නත්තල එක්ක සිහින ලෝක වලට යනවා. එතකොට ජීවිතය අමතක

තරංගනි රෙසිකා ප්‍රනාන්දු (තරුරසි) ගේ කුළුදුල කාව්‍ය සංග්‍රහය වූ ‘තරු ඇස් රහස්’ පෙර වදනේ සිංහල කවියේ නව ශානරයක් ලෙස හඳුනා ගත හැකි කිතු දහමේ විමුක්ති හරය විශාද කරන සාහිත්‍යය ගැන ලියමින් අපි මෙසේ සඳහන් කළේමු.