මා පෙම්වතිය
පේන නොපෙනන පැහැයෙන්
නිය පාට නොකළේ
මන්ද ඔබ

ගවලෙන තුල සැතපුනාට

දිළිඳුම විලසට

ඔයේ මුහුනේ දිලිසෙනවා

දෙව් කුල මහිමය

වතු ආශ්‍රිතව වැඩ කරන බහුතරයක් ද්‍රවිඩ ජනතාවයි. ඔව් හු වනාහි නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දුන් ජනතාවයි. එහෙත් මේ මොහොත වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජන ප්‍රජාවක් ලෙස ගත් කළ ඉතාම දුක්ඛිත තත්වයක් ජීවත්වන්නෝ ඔව්හුය. පහත ඵලවන කිතුනු ගීතය තුළින් රාව නැංවෙන්නේ මෙරට කඳුකර ද්‍රවිඩ කම්කරු ජනයාගේ හෘද ස්පන්දනයි.

මේ හැඳින්වීම පුරා අපට හමුවන්නේ මීප් ගේ අාධ්‍යාත්මිකවයයි. එ් අාධ්‍යාත්මිකත්වය අාගමික වහන්තරාවකින් වැසුනු එකක් නොවේ. එය මිනිස් අධ්‍යාත්මිකත්වයයි. ජන ඝාතක යුද්ධයකට පසුත් මිනිස්භාවය වෙනුවට ජාතිය අාගම මුල්කරගෙන නැවත නැවතත් අධිපතිවාදයම ව්‍යාප්ත කරන අප රටට මේ පොතෙන් උගත හැකි පාඩම් බොහෝය. එය කියවා ඉගෙන ගැනීමට කැමැති මිනිසුන්ට මෙය මා හැඟී ග්‍රන්ථයකි.

අැයි සමන් පිච්ච, සුදු අරලිය, රෝස ඩේලියා