දහඩිය නොහෙලා කුස පිරවීම
ලැජ්ජාවක් බවත්
වඩුවෙකුගේ පුතෙකු වීම
ලැජ්ජාවක් නොවන බවත්
මා ඉගෙන ගත්තේ ඔබෙනි.

මෝසැසි පෙරේරා පියතුමාගේ ගීතිකා මෙහෙවරේ සුවිශ්ෂී බව වන්නේ, ශුද්ධ වු බයිබලයේ ගීතාවලියේ එන ගීත පොදු ජන වන්දනාව තුළ සාමුහික ගායනයට රිසිසේ අර්ථාන්විතවත්, සුගමවත් සුගායනීයවත් පබැඳීමයි.

පුතුගේ පිරිවර එකතු කරගෙන යැදුමේ නිරතව දිරිය ඉස ඉස ඉන්ද්‍රකීලය වගේ ඔබ ඉටු කල මෙහෙවර දැනෙද්දි.. හැගෙද්දි.. ඔබේ පා මුල ගයන්නට... නැගි එයි ගියක් මෙසේ. ගයන්නට නොව ජිවත් කරන්නට

පල්ලියේ
ඝන්ඨාරය
ත්‍රින්දාඩිය
හඬවයි.
බල්ලෝ
ඒ හඬට
උඩු බුරයි.

ජේසු තුමන් හැඳින්වීම සඳහා විවිධ යෙදුම් යොදාගනු ලබයි. “ගැලවුම්කරුවාණෝ” “විමුක්ති දායකයාණෝ” එවැනි යෙදුම් කීපයකි. මෙම ගීතය අලුත් යෙදුමක් යොදාගනි. “තාරණයාණෝ” ඒ යෙදුමයි. තාරණය යනු එතෙර වීමයි. තාරණයාණෝ යනුවෙන් අදහස්වන්නේ එතෙර කරන්නා යන්නයි.