දහඩිය නොහෙලා කුස පිරවීම
ලැජ්ජාවක් බවත්
වඩුවෙකුගේ පුතෙකු වීම
ලැජ්ජාවක් නොවන බවත්
මා ඉගෙන ගත්තේ ඔබෙනි.

 

මා සුරැකි පියාණනී,
ඔබ හාම්පුතෙකු නොවී,
වඩු කාර්මිකයෙකු වීම ගැන
මුළු හදවතින් මම
දෙවි පියාණන්ට තුති ප්‍රශංසා කරමි.

හෙලා දහඩිය වඩු මඩුවේ.
දහඩියෙහි අගය
කියා දුන්නේය ඔබ මට
ලෝකය උර දරා සිටින්නේ
වැඩ කරන මිනිසුන් වඟ
මා තේරුම් ගත්තේ
ඔබේ දහඩිය බිඳුවලිනි.

කියතෙන් ද, වෑයෙන් ද නියනෙන් ද
කපා කොටා
යතු කැටයෙන් යතු ගා
ඔප මට්ටම් කර රළු පරළු ලී
හැඩ වැඩ කොට මල් ලියකම් වලින්
තනා නෙක නෙක ලී බඩු
දහඩියේ සෞන්දර්ය සමඟ
මෙහෙවරක් අරමුණක් උදෙසා
හද මනස හික්මවිය හැකි බව ද
කියා දුන්නේ ඔබය

දහඩිය නොහෙලා කුස පිරවීම
ලැජ්ජාවක් බවත්
වඩුවෙකුගේ පුතෙකු වීම
ලැජ්ජාවක් නොවන බවත්
මා ඉගෙන ගත්තේ ඔබෙනි.

වඩුවෙකු වුවද සත්‍ය යුක්තිය
ධර්මිෂ්ඨකම ප්‍රේමය
උතුරු යන හදවතක් ඔබ සතු විය.
වඩුවෙකුට වූවද ලෝකය
වෙනස් කළ හැකි
විප්ලවාදියෙකු විය හැකි බව
නිහඬව ඔබ මට කියාදුන්නේය.

මගේ වඩු කාර්මික සුරැකි පියාණනී
පුටුවක් මේසයක්
ඇදක් අල්මාරියක් කුමක් වේවා
ඔබ ඒවා සෑදුවේ
මේ ලොව පූජනීයම තැනත්තා වන
දේව් පියාණන් වෙනුවෙන්
සාදන බව සිතාගෙන යැයි
ඔබ මට කීවේය.
එබැවින් ඔබගේ ලී බඩුවක
ඇඳක් පළද්දක් නොවීය කිසිවිටක

වඩුකාර්මික බව
ජීවන වෘත්තිය ලෙස තෝරාගත් මමද
ශ්‍රමයට මිළක් අය කලද
ඒ සෑම වැඩක්ම
දෙවියන්ට කරන පූජාවක් සේ, සලකා
ලොව මා වඩා ආදරය කරන්නන්
උදෙසා සාදන්නක් යැයි සිතා
සාදන්නට මා උගන්නේ ඔබෙනි

කෙතකට කෙතක් යා කරන
ඉඩම් හිමියන් වෙනුවට
ඔවුන්ගේ කෙත්වල
අඳයට ශ්‍රමය වගුරන
ගොවියන්ට ලං වෙන්නට

ගාලට ගාලක් එක් කරන
බැටළු ගාල් හිමියන් වෙනුවට..
ඔවුන්ගේ බැටළුවන් රකින්නට...
දිවා රෑ වෙහෙසන
ඔඬේරුන්ට සුභාරංචියක් වන්නට...
ධර්මධරයන් ලෙස වැජඹුනු
පරිසිවරු සදිසිවරු වෙනුවට
ගලීල මුහුද අද්දර
දැල් හෙලමින් ශ්‍රමය වගුරන
ධීවරයින්ව ශ්‍රාවකයින් කර ගන්නට..
මිදිවතු හිමි වැවිලිකරුවන් වෙනුවට
එකී වතුවල දහඩිය හෙලන
කුලී කම්කරුවන් ගැන හිතන්නට
වහල්හිමි ප්‍රභූන් වෙනුවට
ඔවුන්ගේ අතවැසියන් බවට පත් වූ
වහලුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නට
මට මඟ පෙන්වුයේ ඔබයි
ඔබේ දහඩියට ස්තූති වේවා
වඩු කාර්මික පුතෙකු වීමට
ඉඩදුන් දේව තාත්තා හට සදා ප්‍රශංසා වේවා
මේ
ඔබේ පුතු
ජේසු නම් වඩු කාර්මිකයා.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 30

 

 

Comments powered by CComment