මා පෙම්වතිය
පේන නොපෙනන පැහැයෙන්
නිය පාට නොකළේ
මන්ද ඔබ

 

පෙම්වතා 

මා පෙම්වතිය
පේන නොපෙනන පැහැයෙන්
නිය පාට නොකළේ
මන්ද ඔබ

පෙම්වතිය

පල්වතුර පොකුණක
දිනපතා ලෙලි තලන
නිය බඩය පැහැවලා
නිය පොතුද කුණුව ගිය
සොයුරියකට ඒ මුදල
දුනිමි මම

පෙම්වතා

මා පෙම්වතිය
කො සුවඳ කෙහෙරැලිවල
ස්නානය පිණිස ගල්වන
මිල අධික ඖෂධිය ෂැම්පු වල

පෙම්වතිය

පිළිකා රෝගයෙන් ඔත්පලව
හිසකෙස් හැලී ගිය
තුන් දරු මවක වෙත
දුනිමි මම ඒ මුදල

පෙම්වතා

මා පෙම්වතිය
වේලිලා රෝස කම්මුල්
තෙතමනය නිති රදන
කෝ කොහිද ෆෙයානස් ක්‍රීම්

පෙම්වතිය

කට්ට අව්වේ වේලි වේලි
හිඟමන් යදින
මුළු මුහුණ රැළි වැටුනු
වියපත් අම්මෙකුට
දුනිමි මම ඒ මුදල

පෙම්වතා

මා පෙම්වතිය
නා දළුවක පැහැය දෙන
දෙතොල් ආලේපන නැතිව
ඔය මුහුණ අඳුරින්ය

පෙම්වති

දෙතොල උල්කර මොර දි
කිරි කඳුළක් ඉල්ලන
වීදි දරුවෙකුට
ඒ මුදල දුනිමි මම

පෙම්වතා

මා පෙම්වතිය
රූ සපුව මතු කරන
මිල අධික බ්‍රා එකක්
කීමද ඔබ නාදින්නේ

පෙම්වතිය

නපුරු පිළිකාවකින්
පියයුරු දෙකම ඉවත්කළ
තරුණ බිරිඳකට
ඒ මුදල දුනිමි මම

jesustodaysl 2 වන වසර 25 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 26

Comments powered by CComment