අලූත් කිතුනු පොත පත.

මෙහි සංගෘහිත වී ඇත්තේ පසුගිය කාලය තුළ Jesustodaysl වෙබ් අඩවියේ පළවුණු ලිපි කිහිපයකි. වැඩිහිටි පිරිස පමණක් නොව ළමා, යොවුන්, තරුණ පිරිස ඉලක්ක කර ගත් ලිපි ද මෙහි ඇතුලත් කර ඇත. එය සම්ප්‍රදායක දේව ධාර්මික ප්‍රකාශයක දැකිය නොහැකි ලක්ෂණයක් වනු ඇත.

Jesustodaysl. වෙබ් අඩවියේ සංවාද මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙනයාම අරමුණු කරගත් අද ජේසු දේව ධර්ම වාර සඟරාව Jesustodaysl. වෙබ් අඩවිය නව ගමන් මඟ ඇරඹුමට සමගාමිව පසුගියදා නිකුත් විය.

එහි අරමුණු සකසු වැකිය තුළ මෙසේ සදහන් වේ.

‘අද ජේසු’ වාර ප්‍රකාශය මූලික වශයෙන් Jesustodaysl. වෙබ් අඩවියේ සංවාදය මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් ඉදිරියට ගෙන යාමටයි.

අධිපති ධාරාවෙන් පිටත ඒකරාශී වී සිටින ප්‍රගතිශීලි කිතුනුවන්ගේ දේව ධාර්මික විමසුම් වෙත අධිපති කිතුනු ජනමාධ්‍ය තුළ දොරටු විවර වන්නේ නැති තරම්ය.

එසේම සම්ප්‍රදායක ඇකඩමියාවන් තුළින්ද ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරි දෙව් දහම් භාවිතාවක් වෙත දායකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැති තරම්ය.

ඒ නිසා අද ජේසු නැණවතුනන් හා පැනවතුන්ගෙන් වසන් කොට බාලයන් වෙත අනාවරණය වන දහම් නුවණැස බෙදා හදා ගැනීමට වේදිකාවක් වනු ඇත.

මෙහි සංගෘහිත වී ඇත්තේ පසුගිය කාලය තුළ Jesustodaysl වෙබ් අඩවියේ පළවුණු ලිපි කිහිපයකි. වැඩිහිටි පිරිස පමණක් නොව ළමා, යොවුන්, තරුණ පිරිස ඉලක්ක කර ගත් ලිපි ද මෙහි ඇතුලත් කර ඇත. එය සාම්ප‍්‍රදායික් දේව ධාර්මික ප්‍රකාශයක දැකිය නොහැකි ලක්ෂණයක් වනු ඇත. නමුත් එය අත්‍යවශ්‍ය දේව ධාර්මික යොමුවක් බව අපගේ විශ්වාසයයි.

සාම්ප‍්‍රදායික ශාස්තී‍්‍රය ලිපිවල ලක්ෂණවලින් බැහැර ලිපි සරණිය ඇකඩමින් බුද්ධිමතුන්ගේ මිනුම් දඩු තෘප්ත නොකරනු ඇති මුන් සාමාන්‍ය ජනයාට සමීප වනු ඇතැයි සිතමු.

Jesustodaysl. වෙබ් අඩවියේ දෙවන වර්ෂය ආරම්භ වීම වෙනුවෙන් එළිදැක්වන මෙම ලිපි සරණි ගැන ඔබගේ අදහස් අප වෙත යොමු කරන්න.

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

Comments powered by CComment