ඇඟිලි ගණන් කර කර සිටි
නත්තල් දින උදාවෙලා
නත්තල් රෑ පූජාවට
යති කිතුනුවෝ දෙව් මැදුරට

 

දෙව් මෙහෙයන් පසු
ජේසු බබා වටකරගෙන
මිනිස්සු පොරකති.
දෙව් මුව සිප ගන්න.

අනෙක් එකා තල්ලු කරලා
දෙතොලේ ලිප්ස්ටික් බේරා
කොහෙමෙන් හරි ජේසු පුතුගේ
මුව සිපගන්නේ.

ජේසු ලයින් තබා තිබෙන
පිං කැටය බැති
සිය ගණනක් දැන් ඇවිත්
පුරවලන්නේ

මුව සිඹලා - කැටපුරවා
හිත රවටා - මේ සැමදෙන
ගෙදරට යන්නේ
වේල් දෙකක් කෑම නැතිව
දැඩි කුසගින්නේ හඬනා
රං එතනගේ පොඩි එකාගේ
විලාපෙනම් ඇහෙන්නේ නෑ
මේ කොයි කාටත්
අනේ ජේසු කියා දෙන්න
මගේ පුංචි මේ ගැටළුව
ඔබ ඉන්නේ පල්ලියේද?
නැත්නම් රං එතනා ලඟද?

අර්නස්ට් එම්. ද මැල්
ඉඳිබැද්ද - මොරටුව

 

රැවටීම

විසිතුරු අභරණින් සැරසී,
අළුත්ම විලාසිතා ඇඟ දවටා
දඩමානයට පා තබමින්
යයි නත්තලට පල්ලි.......

ගාම්බීරෙට කියය්
පූජාව පියතුමා
ඒ වගක් නැත සැමට
ඇහැ නටයි වටපිටට
අළුත්ම ඇඳුම් මොනව ද කියා....

තෝරාද්දී නම් ගත්තේ
ලොකේ තියෙන හොඳම ඇඳුමයි
නමුත් මෙතැනට ආවාම
ඊට වඩා හොඳ මෝස්තර
ගොඩාක් තිබෙනවා දැක
දුක සිතෙයි ඇඳුම ගැන.......
බලන් ගියහම
හොඳම ඇඳුම් තෝරපු
හැමෝටම හිතෙන්නේ
මේකම තමයි.

අර්නස්ට් එම්. ද මැල්
ඉඳිබැද්ද - මොරටුව


jesustoday 43 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 24

 

 

Comments powered by CComment