වැළලෙන්න ඕනැමද
පල්ලියේ කනත්තේ ?

දෙවන වතිකානුව නොවන්නට මර්සලින් ජයකොඩි පිය මෙහෙවරට මේ පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ නෑ. ගොන්සාල්වේල් හිමි සේම ජයකොඩි පියතුමාත් කළේ උඩුගංබලා පිහිනීමක්. එ්කට පිළිගැනීම ලැබුනේ දෙවන වතිකානු කතිකාවතින්. දෙවැනි වතිකානු කතිකාව ඉතිහාසයේ වරදක් යැයි කියන අය සභාව නැවත එක් සංස්කෘතියක අාධිපත්‍යයට නතු කරන්න හදන බව තේරුම්ගන්න අවශ්‍යයි.

නත්තලේ කටුක සීතලෙන් මිදෙන් හැමෝම ලොම් ඇඳුම් වලින් පොරොගෙන උණුසුම් තැන්වල විවේකයෙන් හිටියේ ඒ නිවාඩු මාසේ හින්දා. කොළ හැලිච්ච ගස්වල අඳුරු පාට අතු දිගේ හිම කැට දිය වෙමින් පහළට රූරාගෙන වැටුනා.

මා වෙනුවෙන් නිදහස් අරගලය වෙත යන්නට මාගේ පුත්‍රයා වීමට ඔබ කැමැතිද ?

ලියු නිසා අාධාර පත්‍රීකාවට වැඩිම මුදල