එ් තීන්දු අදටත් වලංගු බව අපේ පෞද්ගලික කල්පනාවය. ගතවු පනස් වසර තුළ එ් තීන්දු කොතෙක් දුරට මෙරට කතෝලික සභා විසින් සිය වසම් තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබේදැයි අාපසු බැලීමක් කළ යුතුව අැති බව අපේ යෝජනාවය. ගතවු පනස් වසර තුළ මෙරට රදගුරු වසම් සංඛ්‍යාව 100% වැඩි වී අැත. පූජක සංඛ්‍යාව ද එසේය. කිතනු සභා සාමාජික සංඛ්‍යාව නම් අඩුවෙලාය.

කඳුකරය අාශ්‍රිතව වතු පාසල් ලෙස හඳුන්වන පාසල් 845 ක් තිබෙන අතර එ්වායේ දැනට පවතින ගුරු හිඟය 3850 ක් පමණ වේ. මේ දැවැන්ත ගුරු හිඟය විසින් එ් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සිදු කරන බලපෑම අමුතුවෙන් ලිවිය යුතු නැත.

වර්ථමාන ලෝකය කළ බලවත් රටවල් දුප්පත් රටවල් වලට සපයන ණය ඉහත බයිබලිය දැක්මට පටහැනිය. විශේෂයෙන් වර්ථමානයේදි ණය යනු දිළිදු රටවල් සුරාකෑමේ මාවතකි. ණය විෂම චක්‍රයක් ලෙස එම රටවල් විනාශ කරයි.

එවන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට සිදුවීම හුදෙක් ලංකා කතෝලික සභාවේ සිත් හැරීමක් නාෙවේ. එය කාදිනල් හිමිගේ ප්‍රකාශනයට විරුද්ධව කරනු ලැබු බලපෑම් වල ප්‍රතිඵලයකි. ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පිය බලපෑමේ ප්‍රතිඵලයකි යන්න නිහතමානිව පිළිගැනීම සිදු කළ යුතුය.

මනුෂ්‍යත්වයේ පොදු සාධකය වන්නේ ඔහු තුළ ඇය තුළ පවතින දේව ස්වරූපයයි. ඒ පොදු සාධකය සමඟ සලකා බැලීමේදි මිනිසුන්ගේ වෙනස්කම් ඒ පොදු සාධකය වර්ණවත් කරන්නක් මිස දුර්වර්ණ කරන්නක් නොවේ.