අප විශ්වාස කරන ගැළවීමේ ඉතිහාසයේ ප්‍රධාන තේමාව නිදහසයි.

අප අදහන්නේ දුක් විඳින සෙනඟගේ දුක තමන්ගේ දුක කරගත් සමිඳාණන්වයි.

“මිසරයේ සිටින මාගේ සෙනඟගේ දුක්ඛිඃත ත්තවය මම දුටිමි” (නික්මයාම 3:7-10)

දේව ධාර්මික සිතා බැලීමක් -03

ව්‍යවස්ථාවලීය, දිවැසියාවලීය හා ජේසු තුමා

ජේසු තුමාගේ මෙහෙවර වුයේ දේව රාජ්‍යයේ ලක්ෂණ සහිත ජීවිත ක්‍රමයට අදාල ව්‍යවස්ථාව සම්ූපර්ණ කිරිමයි.

දිවැසියාවලිය යනු ඉහතින් සඳහන් කල නිවහල් සමානාතා සමාජ ආර්ථික දේශපාලන පැවැත්මෙන් ජනයා බැහැර වන විට (නැවත අධිරාජ්‍යයේ ලක්ෂණ වැලඳ ගන්නා විට) ඒ නිවහල් සමානතා පැවැත්ම වෙත ජනතාව ගෙන ඒමේ කාර්්‍යභාරයයි.

දේව ධාර්මික සිතා බැලීමක් -02

නික්මයාම හා ව්‍යවස්ථාව
අධිරාජ්‍යයෙන් නික්මයාමත් සමඟ ජනතාවක් (ජාතියක්) ලෙස ගොඩනැගිමටද, අධිරා්‍යවාදයට පිටතින් වු වටිනාකම් මත ගොඩනැගෙන දේශයක් තිරසර ලෙස පවත්වා ගැනීමටද පිටු බලය සපයන ව්‍යවස්ථාවක් ඇති විය. එය වනාහි ජනතාව අතර මෙන්ම ඊටත් වඩා දෙවියන් හා ජනතාව අතර ගිවිසුමකි.

මානව ඉතිහාසය අරගලයේ ඉතිහාසයකි. පළමුව එය තම පැවැත්ම සඳහා කරන ලද අරගලයකි. සොබාදහම සමඟ පොර බදිමින් සොබාදහමේ නීතිරීති හඳුනාගනිමින් අව් වැසි, මැසි මදුරු සතා සිව්පාවා සමඟ පොරබදිමින් ජීවත්වීම උදෙසා කළ අරගලයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව 2017 වර්ෂය ‘ජුසේවාස් මුනි වසර’ ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කොට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් දියත් කළේය. එය නිමාවට පත්වන මොහොතේ ආපසු හැරි බැලීම යෝග්‍යය යුතුය. කිතුනුය.