දෙව් මැදුරු වල විවාහ පූජාවන් වලදි පල්ලිය විලාසිතාගාරයක් වෙලා. මේ මගුල් පූජාවලට සහභාගි වෙද්දී හිතෙනවා විවාහය කියන්නේ ඇත්තටම සක්‍රමේන්තුවක්ද ? කියලා.

දෙව් සමිදුන්ගේ සැලසුම
පරපුරෙන් පරපුරට ගෙනියන්නේ
විවාහ ජීවිතයයි....
ඒ සැලසුම වනාහි
මුළු විශ්වයම වඩාත්
ප්‍රේමයෙන් පිරි පවුලක් වීමයි..
විවාහ ජීවිතය විශ්ව පවුල
වඩාත් අර්ථයෙන් ජීවයෙන්
පිරවීම සඳහා නොවන්නේ නම්
එම විවාහ දිවිය
දෙවිඳුන්ට ප්‍රසන්න නොවේ....
දෙවිදු අභිමතය නොවේ...

මේ මළවුන්ගේ මාසයයි.

කුමක්ද මරණය?

අස්ථිර සුසුමක්

නැවත නොගන්නට

සුළඟට දන් දීමයි.

ඒ හිස් සුසුමට

අරුතක් එක්කර

මරණය උත්තම පූජාවක් කරමු.......

අපේ බහු ආගමික ලෝකය සංස්පර්ශ කරන්න ඉන්දියාව කදීම තෝ තැන්නකි. ජූලි 16 ඉරිදා නව දිල්ලියේ අපේ දෙවැනි දිනය. දිනයේ යොමුව ඉස්ලාම් දහම.

ළමා දිනය වෙනුවෙන් ළමයින්ගේ ආයාචනය.

ජනවන්දනාව (දිව්‍ය පූජා යාගය) සම්බන්ධයෙන් දෙවන වතිකාන කතිකාවේදි ඇති කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ යළිත් වෙනස් කළ නොහැකි බව ප්‍රැන්සිස් සුදතුමේ පියතුමා අවධාරණය කරයි. එම ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන යළි සිතා බැලීමට උත්සහ දරනු වෙනුවට කතෝලික සභාව කළ යුත්තේ එම ප්‍රතිසංස්කරණ තේරුම් ගැනීමටත්, ඒවා සිදුකරන ලද්දේ මන්ද යන්න වටහා ගැනීමටත් නොකඩවා කටයුතු කිරීම යයි එතුමා කියා සටියේය.