සුදුපිය දැක්ම විමසමු – 5

‘සුපුවතේ ආනන්ඳය’ අපොස්තලික අනුශාසනාව ඇසුරින් ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් හෙළි කරන කිතුනු දැක්ම පිළිබඳ ලියැවෙන ලිපි මාලාවේ මෙම ලිපිය පළමු පරිච්ඡේදයේ අදහස් විමසන අවසන් ලිපියයි.

දෙව් මැදුරු වල විවාහ පූජාවන් වලදි පල්ලිය විලාසිතාගාරයක් වෙලා. මේ මගුල් පූජාවලට සහභාගි වෙද්දී හිතෙනවා විවාහය කියන්නේ ඇත්තටම සක්‍රමේන්තුවක්ද ? කියලා.

දෙව් සමිදුන්ගේ සැලසුම
පරපුරෙන් පරපුරට ගෙනියන්නේ
විවාහ ජීවිතයයි....
ඒ සැලසුම වනාහි
මුළු විශ්වයම වඩාත්
ප්‍රේමයෙන් පිරි පවුලක් වීමයි..
විවාහ ජීවිතය විශ්ව පවුල
වඩාත් අර්ථයෙන් ජීවයෙන්
පිරවීම සඳහා නොවන්නේ නම්
එම විවාහ දිවිය
දෙවිඳුන්ට ප්‍රසන්න නොවේ....
දෙවිදු අභිමතය නොවේ...

මේ මළවුන්ගේ මාසයයි.

කුමක්ද මරණය?

අස්ථිර සුසුමක්

නැවත නොගන්නට

සුළඟට දන් දීමයි.

ඒ හිස් සුසුමට

අරුතක් එක්කර

මරණය උත්තම පූජාවක් කරමු.......

අපේ බහු ආගමික ලෝකය සංස්පර්ශ කරන්න ඉන්දියාව කදීම තෝ තැන්නකි. ජූලි 16 ඉරිදා නව දිල්ලියේ අපේ දෙවැනි දිනය. දිනයේ යොමුව ඉස්ලාම් දහම.

ළමා දිනය වෙනුවෙන් ළමයින්ගේ ආයාචනය.