දෙවියන්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ, යහපතට වුවත්, බලකරන්නේ නැතිවීම යි. ‘නිදහස් කැමැත්ත’ යනු ක්‍රිස්තියානි දහමේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය යි. නිදහසින් උත්තර දීමට ඔබට පැවරී ඇත. එබැවින් දරුවාට ඉගෙන ගන්නට, ‘ආදරණීය අත්වැලක්’ වෙන්න. ඔබ බලෙන් තින්දු තීරණ දෙනවා නම්, ඔබේ දරුවා කිසි කලෙක, ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතු දරුවෙකු වන්නේ නැත.

සැබෑ ජේසු අනුගාමිකායා අසරණ පීඩිත රෝගි අයෙකු සඳහා යාච්ඥා කරන කෙනෙක්. ඒ සමඟම ඔහු එවැනි පීඩිතයෙකුගේ සුබ සාධනයට ද වැය වෙනවා. ඔහු එතනින් නොනැවති පීඩිත බව ඇති කරන කොන්දේසි අහෝසි කිරිමට සටන් වදිනවා.

හිසට සෙවණක් නැති වීමෙන් මහළු මිනිසෙකු මරණයට පත්වීම ප්‍රවෘත්ති නොවී කොටස් වෙළඳපොළ අගය ඒකක දෙකකින් අඩුවීම ප්‍රවෘත්තිය වන්නේ කෙසේද ? මෙය කොන් කිරිම් හා බැහැර කිරීමේ දුෂ්ට ක්‍රමයේ ප්‍රකාශයකි.

එය මේ රටේ සියලූ නීතිගරුක පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රසාදයට හේතු විය යුතුය. සෑම ආගමිකයෙකුගේම ප්‍රසාදයට හේතු විය යුතුය. මන්ද ”මම සොරකිමින් වැලකෙමි” යන්න පංච සීලයටද ‘සොරකම් නොකරව’ යන්න දස පනත අදාලට වන මූලික ප්‍රතිපදාවක් වන නිසාය.

සියලුම සභාවන්, සභා සංවිධාන, ආයතන ජාතිවාදි ආගම්වාදි ආකල්ප පිළිබඳ ගැඹුරු සිත් හැරිමකට යොමු විය යුතුය. ඒ සඳහා පසුගිය අතීතය තුළ තම තමන්ගේ ජාතිවාදි ආගම්වාදි භාවිතාවන් පිලිබඳ ආත්ම සෝදිසියකට ඇතුළු වීමට ආරාධනා කළ යුතු අතර ඒ පිළිබඳ අභ්‍යන්තර සංවාදයක් හා ස්වයං විවේචනයක් ගැඹුරින් සිදු කළ යුතුය. අවංක පිළිගැනිමකින් යුතුව ජාතිවාදයෙන් ආගම්වාදයෙන් මිදුණු සැබෑ ක්‍රිස්තියානි භාවිතාකවකට පිවිසීමට කටයුතු කළ යුතුය.