ඉන්දීය ගමනක සටහන් - 10

ඔහු සුෆි හඳුන්වා දුන්නේ ඉස්ලාම් හා ක්‍රිස්තියානි මිශ්‍ර සම්භාවයක් අැති ධාරාවක් ලෙසයි. ඔහු සුෆි සමඟ ක්‍රිස්තියානිය සම්බන්ධ කිරීමට හේතුව වන්නේ සුෆි චින්තාවේ පදනම "අාදරය" නිසාය.

මානසිකව ගත්තොත් අද සිටින සෑම මිනිසෙක්ම වගේ සරණාගතයෙකි. අවතැන් වූවෙකි. ලෝකයේ භෞතික ව සරණාගතවූවන්ගෙන් 50% කට වඩා වැඩි පිරිසක් තරුණයින් බව අනාවරණය වී අැත. මෙය ඉතා බරපතළ තත්වයකි.

රාමලාන් මාසයේ උපවාස ශිලයේ අරමුණ උපවාසයේ යෙදෙමින් අතිරික්ත ධනය හා ඉතුරුම් දුගියාට දන් දීමයි. එය ඉතා රැඩිකල් අාගමික සම්ප්‍රදායකි. රාමලාන් මාසය තුළ එ් ගැන යම් අඩුපාඩුවක් (දුගියන්ට දීම ගැන) සිදු වුවහොත් එය සකස් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලෙස රාමලාන් මාසය නිමා වී ෂව්වාල් මාසය අාරම්භ වන දින පවත්වන සැමරුම යොදාගනී. 

ආගමික ආයතන වලට ලැබෙන රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යනු කඵ සල්ලි සුුදු කිරීමේ මාර්ගයකිිි....... සීසර්ගේ රාජ්‍යයේ අනුග්‍රහය කිසිවිටක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගත්තේ නැත. සිසර්ගේ ආධාරයෙන් සිසර්ගේ රාජ්‍යයට ප්‍රතිපක්ෂව වු කිතුනුවා පතන රාජ්‍ය උදා කරගත නොහැකිය.

මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව හෝ ඉන් මත කළ කරුණු පිළිබඳව හෝ ඉදිරි දැක්මක් සකසා ගැනීම අවශයය. එ් පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකීය කිතුනු ප්‍රජාවගේ අවධානය යොමු විය යුතු බව මේ ලියුම්කරුගේ අදහසයි.