වර්ථමාන ලෝකය කළ බලවත් රටවල් දුප්පත් රටවල් වලට සපයන ණය ඉහත බයිබලිය දැක්මට පටහැනිය. විශේෂයෙන් වර්ථමානයේදි ණය යනු දිළිදු රටවල් සුරාකෑමේ මාවතකි. ණය විෂම චක්‍රයක් ලෙස එම රටවල් විනාශ කරයි.

එවන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට සිදුවීම හුදෙක් ලංකා කතෝලික සභාවේ සිත් හැරීමක් නාෙවේ. එය කාදිනල් හිමිගේ ප්‍රකාශනයට විරුද්ධව කරනු ලැබු බලපෑම් වල ප්‍රතිඵලයකි. ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පිය බලපෑමේ ප්‍රතිඵලයකි යන්න නිහතමානිව පිළිගැනීම සිදු කළ යුතුය.

මනුෂ්‍යත්වයේ පොදු සාධකය වන්නේ ඔහු තුළ ඇය තුළ පවතින දේව ස්වරූපයයි. ඒ පොදු සාධකය සමඟ සලකා බැලීමේදි මිනිසුන්ගේ වෙනස්කම් ඒ පොදු සාධකය වර්ණවත් කරන්නක් මිස දුර්වර්ණ කරන්නක් නොවේ.

සැබැ සහෝදර ප්‍රේමය පැන නගින්නේ සෑම මිනිසෙක්ම ඇතුලාන්තයෙන් එක සමානය යන ගැඹුරු හැඟීම තුළිනි. ඒ නිසා සහෝදර ප්‍රේමය තුළ දි සෑම මිනිසෙකු සමඟම ගැඹුරු බැඳිමක් ඇති වන අතර මානව වර්ගයා හා ගැඹුරු ඒකාබද්ධතාවයක් ඇති වේ.

මළවුන් වැළලීම පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන ක්‍රිස්තියානින් අවම වශයෙන් මේ අැටකටු බවට පත් කළ මිනිසුන්ට ගෞරවනීය නැවත භූමිදානයක්වත් ලබා දීමට හඬ නැගීය යුතුය. එසේ නොවන්නේ ඔවුන්ගේ අැදහිල්ලද වියළි අැට කටු බවට පත්ව අැති නිසා නොවේද ?