කිසිදු කිතුනුවෙකුට විධායක ජනපති ක්‍රමය පවත්වා ගැනීමට පක්ෂ විය නොහැකිය. විධායක බලතල රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බලවේග සියල්ලේ මහා පොදු සාධකය ජාතිවාදයයි. සිංහල අධිපතිවාදයයි. 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රෝඩාතන්ත්‍රවාදි (අ) සමාජවාදි වහල් රජයේ මේ මොහොතේ සිදුවන බල රංගලනය තුළ දෙවිඳුන් පවසන්නේ කුමක්ද ? ධර්මයේ අැසින් බැලුවිට පෙනීයන්නේ කුමක්ද ?

ධර්මයේ අැසින්, දෙවිඳුන්ගේ අැසින් බැලීම යනු මහනායක හිමිවරුන්ගේ හෝ කාදිනල් හිමිගේ අැසින් බැලීම නොවන බව ප්‍රථමයෙන් අපි සිහි තබා ගත යුතුය. මන්ද කිසිදු ධාර්මික විග්‍රහයක් එ් කිසිදු අාගමික නායකයෙක් මෙතෙක් මේ තත්වය ගැන කර නැති නිසාය. මීට කලින්ද කර නැති නිසාය.

නමුත් මේ රටේ සියලු බුද්ධිමතුන් තමන්ට බලය ලබා ගැනීම පිළිබඳ අරමුණක් නැති) එකඟ වූ සත්‍යයක් මේ මොහොතේ වඩා ඉස්මතුව පෙනේ එ් කුමක් ද ?

විධායක ජනාධිපති ධූරයේ තටු කැපීම නොව එය අහෝසි කළ යුතු බවයි.

කිසිදු කිතුනුවෙකුට විධායක ජනපති ක්‍රමය පවත්වා ගැනීමට පක්ෂ විය නොහැකිය. විධායක බලතල රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බලවේග සියල්ලේ මහා පොදු සාධකය ජාතිවාදයයි. සිංහල අධිපතිවාදයයි. 

විධායක ජනපති ක්‍රමයේ තටු කැපුවා යැයි කියන 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පසුත් ජනපතිට තමන් කැමැති ලෙස, අත්තනෝමතික ලෙස මේ සා ක්‍රියා කළ හැකි නම් එය කෙතරම් බලයක් පුද්ගලයෙකුට ලබාදෙනවාද යන්න ගැන වෙනත් නිදසුන් අවශ්‍ය නැත. විධායකය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි චම්පික රණවක වැනි අයටද දැන් එ් ගැන සිතිය හැකිය.

කිතුනුවන්ගේ ප්‍රධාන දේව ධාර්මික පිළිගැනිමක් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පමණක් සර්වබලධාරි වන බවයි. කිසිදු පාලකයෙක්ට (පාප් තුමාට පවා) ජනතාවට නැති නීතියට යටත් නොවන බලයක් ලැබීම දේව කැමැත්ත නොවේ. විධායක ජනපති ක්‍රමය එ් දේව කැමැත්තට අහුකල නොවේ. දේව කැමැත්තට පමණක් නොව ගැඹුරු සංවාදයක් තුළ කල්පනා කර බැලු විට මානව හිමිකම් සාරධර්ම වලටද අහුකල නොවේ.

බයිබලයේ ඒක ජේසුගේ කිසිදු ඉගැන්වීමක් මගින් එ්කාධිපතිවාදය ? විධායකවාදය සාධාරණි කළ නොහැකිය.

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

Comments powered by CComment