තා පැහැදිලිව සුදතුම් පියාණන් පෙන්වා දුන්නේ පවතින අසමානතාවයේ අාර්ථික ක්‍රමය මිනිමරු අාර්ථික ක්‍රමයක් බවයිත එම ක්‍රමය තුළ දුප්පතා, අසරණයා නොසලකා හරිමින් ඔහුගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය බැහැර කර දමන බවයි. එතුමා මෙසේ ප්‍රශ්න කරයි. "වාසස්ථානයේ නැති මහළු මිනිසෙකු හිසට සෙවණක් නැති වීම නිසාම මරණයට පත්වීම ප්‍රවෘත්තියක් නොවි කොටස් වෙළඳපොළ අගය එ්කක දෙකකින් අඩුවීම ප්‍රවෘත්තියක් වන්නේ කෙසේද ?"

සුදු පිය දැක්ම

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් වර්ථමාන ලෝකෙය් අභිෙයා්ගයක් අතර ප්‍රම්‍රඛ අභියෝගය ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ බැහැර කිරීමේ අාර්ථීකය ප්‍රතික්ෂේප කිරිමයි.

එතුමා බැහැර කිරීමේ අාර්ථීකය ලෙස හඳුන්වන්නේ පවතින වෙළඳෙපාළ අාර්ථික ක්‍රමයයි.

"ජීවිතය විනාශ නොකරව" යනුවෙන් පනතක් (විධානයක්) පවතනුෙය් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ වටිනාකම් අාරක්ෂා කිරිමටය. අප එම " නොකරව" යන විධානයට කොන් කිරීමේ, බැහැර කිරීමේ සහ අසාමාන්‍යයේ අර්ථ ක්‍රමයක් වෙත එල්ල කළ යුතුය."

ඉතා පැහැදිලිව සුදතුම් පියාණන් පෙන්වා දුන්නේ පවතින අසමානතාවයේ අාර්ථික ක්‍රමය මිනිමරු අාර්ථික ක්‍රමයක් බවයිත එම ක්‍රමය තුළ දුප්පතා, අසරණයා නොසලකා හරිමින් ඔහුගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය බැහැර කර දමන බවයි එතුමා මෙසේ ප්‍රශ්න කරයි.

"වාසස්ථානයේ නැති මහළු මිනිසෙකු හිසට සෙවණක් නැති වීම නිසාම මරණයට පත්වීම ප්‍රවෘත්තියක් නොවි කොටස් වෙළඳපොළ අගය එ්කක දෙකකින් අඩුවීම ප්‍රවෘත්තියක් වන්නේ කෙසේද ?"

මෙය සිදුවන්නේ බැහැර කිරීමේ කොන් කිරීමේ අාර්ථික ක්‍රමයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. අතිරික්ත අාහාර විනාශ කරමින්, ඉවතට විසි කරමින්, මිල ගණන් පවත්වා ගන්නා ලෝකයක එ්වා කුසගින්නේ සිටින ජනයා වෙත ලබා නොදීම මේ අාර්ථික ක්‍රමයේ ප්‍රතිඵලයකි. වෙළඳපොල තරඟකාරිත්වයේ රීතිය නිසා මෙය සිදු වේ.

"අද හැම දැයක්ම පාලනය වන්නේ තරඟකාරිත්වයේ නීතිරීති මාලාවකට සහ තම ශක්තියේ බලය මතය මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විශාල වශයෙන් මිනිසුන් කොන් වී සහ නොසකලා හැර දමා අැත."

සුදතුම් පියාණන් පවතින අාර්ථික ක්‍රමයේ දේව විරෝධිභාවය සෘජුව හා පැහැදිලිව පෙන්වා දෙයි. මේ ඉගැන්වීම, අවධි කිරීම ලොව පුරා කිතුනු ප්‍රජාව උද්යෝගයෙන් යුතුව සාකච්ඡාවට ලක් කළ යුතුය. එහෙත් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ එවැන්නක් සිදු වන බවක් නොපෙනේ. දේව රාජ්‍යයේ උදාව අපෙක්ෂා කරන්නේ නම් මේ සංවාදය වහා අවුළුවා ගත යුතුය.

එතුමෝ "පාවිච්චි කර ඉවත දැමීමේ" අාර්ථික ක්‍රමය මිනිස් ජීවිත වලට හිමි දේව ස්වරූපය කෙළසා දමා තිබෙන බව පෙන්වා දෙන්නේ මෙසේය.

"මනුෂ්‍යයින් එකිනෙකාට සලකනුයේ පාවිච්චි කර පසුව ඉවතට විසි කර දමන පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය වශයෙනි. මේ අාර්ථික ක්‍රමය තුළ අද ඉවතලෑමේ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වෙමින් පවති. එය තව දුරටත් සූරා කෑම හෝ කෑදර ලෙස පාලනය කිරීමක් නොව ඊට ඉදිරියට ගිය අලුත් තත්වයකි."

මේ අලුත් තත්වය තේරුම් ගැනීමෙන් තොරව අපිට මනුෂ්‍යයින් විය නොහැකිය. මන්ද මේ සංස්කෘතිය අපගේ පැවැත්ම බවට පත්වෙන නිසාය.

"අවසාන වශයෙන් මේ බැහැර කිරීම, කොන් කිරීම, ඉවත දැමීම අප ජීවත්වන සමාජයේම කොටසක් වේ. එ් බැහැර කරපු අය ඡන්ද බලය අහෝසි කළ අය වේ. ඔව් හු තව දුරටත් සමාජයේ කොටසක් නොවේ."

සූරාකෑමට ලක්වූවන්ටත් වඩා ඛේදනීය තත්වයක් මේ බැහැර කරනු ලැබුවන් තුළ පවතී. ඔව් හූ මානව කසල බවට "මානව දූවිලි බවට පත් කළ වූන්ය". මානව දූවිලි බවට දේව සමානකම අැති මිනිසුන් පත්වීමට ඉඩ දෙන අාර්ථිකය දේව විරෝධි අාර්ථිකයෙකි. එය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය. 

Jesustodaysl 2 වන වසර 32 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 21

 

Comments powered by CComment