පසුගිය දශක තුන හතරක කාලය අපට සැලකිය හැක්කේ එළිපිට ආගමික නායකයින් හීලැ කරගෙන භාවිතා කිරීමට ප්‍රසිද්ධියේ වරදාන දුන් යුගයක් වශයෙනි. රටේ ඉහළම නායකයාගේ සිට ජාතික පලාත් ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයා දක්වා සෑම සියලු දෙනා මේ කටයුත්තේ නිරත විය නිරත වේ.

ආගමික සිද්ධස්ථාන වලට පල්ලි, පන්සල්, කෝවිල් වලට රජයේ ආධාර ලබා දීම, ආගමික පූජක හා පූජක පක්ෂයට වරදාන දීම අද ඊයෙක සිට සිදුවන්නක් නොවේ.

නමුත්, ඒවා ලබා ගැනීම මෙන්ම දීමද කොතරම් මේ දුරට ධර්මානුකුලද යන්න ගැන දැන්වත් පුළුල් සංවාදයක් ඇති විය යුතුය.

රටේ පාලකයින්ට හා පාලක මතවාදයට හිතවත් ආගමික නායකයින්ට හා ආගමික ස්ථානවලට වරදාන දීම පුරානයේ සිටම සිදුවූවකි. සෑම රටකම පාහේ ඒ දේ සිදු වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේද එසේමය.

බටහිර ජාතින්ගේ කාලයේදි අධිරාජ්‍යවාදින් තමන්ගේ ආගම් වලට ආ අයට හා ආගමික ස්ථාන වලට වරදාන දීම දේශිය ආගමිකයින්ගේ හිත් පාරවන්නක් විය. ඇතැම් විට එසේ කරන ලද්දේ දේශිය ආගමික ස්ථාන කඩා බිඳ පවරා දීමෙන් ද විය.

පසුගිය දශක තුන හතරක කාලය අපට සැලකිය හැක්කේ එළිපිට ආගමික නායකයින් හීලැ කරගෙන භාවිතා කිරීමට ප්‍රසිද්ධියේ වරදාන දුන් යුගයක් වශයෙනි.

රටේ ඉහළම නායකයාගේ සිට ජාතික පලාත් ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයා දක්වා සෑම සියලු දෙනා මේ කටයුත්තේ නිරත විය නිරත වේ.

මෙය විවේචනය කළ විට පල්ලියකට පන්සලට උදව් කරනවටත් විරුද්ධයි යන මතය පෙරට දමා එහි අධාර්මික බව වසා දැමීමට දේශපාලකයින් සේම බොහෝ ආගමික නායකයින්ද එකසේ ක්‍රියා කරයි.

පසුගිය ආන්ඩු සමයේ ආගමික ආයතනවලට ලබා දුන් වාහන රජයට අයත් ඒවා නිසා ඒවා විගණනය විය යුතුය. ඒ නිසා විගණන දෙපාර්තුමේනතුව ඒ වාහන ගැන එකි ආයතන වලින් විගණන විමසුම් වාර්තා ඉල්ලා සිටියි. ඒවා ලබා දීමට අධික වියදමක් ද දැරිය යුතුය. මෙය දැන් ගැටළුවක් වී ඇත.

මෙයට විසඳුම ලෙස ‘ආගමික ආයතන’ යන්නට මුවාවි සියලු දේශපාලකයින් එකකුව විගණන විමසුම් වලින් ඒවා නිදහස් කිරීමට ඉදිරිපත් විය හැකිය. එයට ආගමික නායකයෝ ප්‍රසාදය ඵල කරනු ඇත. එහෙත් එය ධාර්මිකද? නැත.

නිසැකවම ධාර්මික බව වන්නේ ඒ පිළිබඳ වගවීමයි. ආගමික ආයතන බැතිමතුන්ගෙන් නඩත්තු විය යුතුය. රජය ආධාර දෙනවා නම් දිය යුත්තේ පොදු පදනමකිනි. තම හිතවත්කම් අනුව නොවේ. ඇත්තටම දිය යුත්තේ දුෂ්කර දුප්පත් ප්‍රදේශවලටය.

නමුත් සිදු වූයේ එයද? සිදු වන්නේ එයද? නැත නාමධාරි තනතුරුධාරි ප්‍රසිද්ධ අයට ආයතන වලට වරදාන දීමයි. මේවා අල්ලස් වලින් වෙනස් වූයේද යන්න සිතා බැලිය යුතුය.

දේශපාලකයෙකුට ආරාධනා කළ හැකි තත්වයක් උසුලන අයට ආධාර ලැබීමයි. ආධාර ලබා ගැනීමට දේශපාලකයින් සුදු හුණු ගෑමයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම නව තත්වය සාධානීය වේ. වගවීම සියලු දෙනාට පොදු විය යුතුය. අල්ලසට දූෂණයට විරුද්ධ සෑම දෙනා එකි වගවීම ඉල්ලා සිටිය යුතු අතර සැබැ ලෙස දහමට ආදරය කරන අය තම ආගමික ස්ථාන හා ආගමික පූජක පූජ්‍ය පක්ෂය දේශපාලනයට පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 30

Comments powered by CComment