වර්ථමාන ලෝකය කළ බලවත් රටවල් දුප්පත් රටවල් වලට සපයන ණය ඉහත බයිබලිය දැක්මට පටහැනිය. විශේෂයෙන් වර්ථමානයේදි ණය යනු දිළිදු රටවල් සුරාකෑමේ මාවතකි. ණය විෂම චක්‍රයක් ලෙස එම රටවල් විනාශ කරයි.

ශ්‍රි ලංකා උග්‍ර මුල්‍ය හා ණය අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටි. එහි බරපතලකම ශ්‍රි ලංකාවේ බහුතර ජනයට නොවැටහේ. ඊට දෙස් තිබිය නොහැකිය. නමුත් ශ්‍රි ලංකාව එහි ජිවත් වන රට වැසියාට ජීවත් විමට සුදුසු රටක් විමට නම් මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා සමස්ථ ජනතාවම පෙළ ගැසිය යුතුය.

ශ්‍රි ලංකාවේ ණයබර 2017-2020 කාලය තුළ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 15000ක් බව පසු ගිය දා ප්‍රකාශ කලේ ශ්‍රි ලංකාවේ අග්‍රමාත්‍යවරයාය. එය ශ්‍රි ලංකා රුපියල් මිලියන 22 50 000 කි. රුපියල් වලින් ලියුවෙත් එය රුපියල් 22 50 000 000 000 කි. ඉදිරි වසර හතර තුළ විශාල මුදලක් අපි ණය ලෙස ආපසු ගෙවිය යුතුය.

මේ ණය උගුලට රට යොමු කිරිමේ වගකිම මේ රටේ පාලකයින් භාරගත යුතුය. ණයට දිම පිලිබඳ බයිබලිය චින්තනය විප්ලවිය එකකි. පොළියට දිම දෙවිදුන් අනුමත නොකරයි.

“නුඹේ සහෝදරයාට පොළියට කිසිවක් ණයට නොදිය යුතුය. පොළි ගැනිම සඳහා මුදල් හෝ තම බිම් හෝ අන් කිසි දෙයක් දිම නොකළ යුතුය.” (ද්විතිය නිති 23/19)

දුප්පතුන්ට ණය දිය යුත්තේ දිළිදුකමින් ගොඩ එමට කරන උපකාරයක් වශයෙනි. ණය දිමේදි පොළියක් හෝ ලාභයක් ලබා ගැනිම වරදකි.

“දුප්පතාගෙන් පොළියක් හෝ ලාභයක් නොගත යුතුය. නුඹලා ඔහුට පොළියට මුදල් නොදිය යුතුය. ලාභ අල්ලාගෙන ඔහුට ආහාර යුතුය.

මුදල් දි හිග පොළි ගත්තත් සමිදුන්ගේ මැදුරට පැමිණිමට නුසුදුසු අය ලෙස ද බයිබලය සදහාන් කරයි.

වර්ථමාන ලෝකය කළ බලවත් රටවල් දුප්පත් රටවල් වලට සපයන ණය ඉහත බයිබලිය දැක්මට පටහැනිය. විශේෂයෙන් වර්ථමානයේදි ණය යනු දිළිදු රටවල් සුරාකෑමේ මාවතකි. ණය විෂම චක්‍රයක් ලෙස එම රටවල් විනාශ කරයි.

ශ්‍රි ලංකාව පසු ගිය දශකයක පමණ කාලයේදි විශේෂයෙන් චිනයෙන් ඉතා අවාසිදායක කොන්දේසි වලට යටත්ව ණය ලබාගෙන තිබේ. චිනය ණය දිමේදි අන් බෝහෝ රටවලට වඩා ණය ලබන්නාව සුරා කන රටකි. චින ණය සඳහා හිලවුවට ශ්‍රි ලංකාවේ බෝහෝ සම්පත් චිනය බුක්ති විදිියි. කොළඹ දකුණු වරාය පිටිය , හම්බන්තොට වරාය පෝට් පිටිය, හම්බන්තොට වරාය අනුක කාර්මික නගරය ශ්‍රි ලංකා මුහුදේ චිනයට මාළු ඇල්ලිමට ඉඩ දිම, ගෝල්ෆේස් පිට්ටනිය ඉදිරි පිට භූමියෙන් කොටසක් චින සමාගමකට පවරා දිම ඉන් කිහිපයකි.

ශ්‍රි ලංකාවේ විදෙස් ණය බර අවපාතයේ දිළිදු ජනතාවගේ ජිවිත වඩා අතරමං කරනු ඇත. එසේ විම මගින් සිදු වන්නේ රට තවත් අධාර්මික විමයි. වංචාව,දුෂණය ,මිනි මැරුම්, මංකොල්ල කෑම්, හොරකම් වර්ධනය විම. මේ සා ණය බරක් තිබියදි පාලකයින් සැප සම්පත් සදහා ජනතාවගේ මුදල් වැය කරද්දි ආගමික නායකයින් ඊට විරුද්ධව හඬ නනැගිය යුතුය. ණයෙන් ජවයට විම ජවයට ඝාතන ක්‍රියාවලියකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 26 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 02

Comments powered by CComment