මළවුන් වැළලීම පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන ක්‍රිස්තියානින් අවම වශයෙන් මේ අැටකටු බවට පත් කළ මිනිසුන්ට ගෞරවනීය නැවත භූමිදානයක්වත් ලබා දීමට හඬ නැගීය යුතුය. එසේ නොවන්නේ ඔවුන්ගේ අැදහිල්ලද වියළි අැට කටු බවට පත්ව අැති නිසා නොවේද ?

පසුගිය (2018) මැයි 28 වන දින මන්නාරම සතොස භූමියෙන් සමූහ මිනිවළක් හමු විය. දැන් ජූලි 25 යාපනය කල්ඩියන්කාඩු ප්‍රදේශයෙන්ද ජලනල පද්ධතියක් අතුරද්දී මිනිස් අස්ථි කොටස් හමු වී තිබේ.

උතුරෙන්ද දකුණෙන්ද මතු වූ, මතු වීමට නියමිත සමූහ මිනිවළවල් ශ්‍රී ලංකාවේ සාමුහික මිනිස් හෘද සාක්ෂියට බලපෑමක් නොකර ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්භාවය මිය ගොස් තිබීම තහවුරු කරන සාක්ෂියක් බවට පත්ව තිබේ.

අපි දැන් මාෙහොතකට ශුද්ධ වූ බයිබලයේ එසකියල් දිවැසිවරයාගේ පොතට යොමුවෙමු.

වියළි අැටකටු අැති මිටියාවත

"ස්වාමින් වහන්සෙගේ හස්තය මා පිට පැමිණුණෝය. උන්වහන්සේ සිය අාත්මානුභාවයන් මා පිටතට පමුණුවා අැට කටු වලින් පිරි තිබුණු මිටියාවතක් මැද මා සිට වූ සේක. උන්වහන්ෙස් මට එ්වා අතරේ ඔබ මොබ යන්ට සැලසු සේක. එවිට මිටියාවතේ අැට කටු බහුලව තිබෙනු මම දිටිමි"

එසකියල් දකින දර්ශනයේ වියළි අැට කටු වන්නේ ජීවයෙන් තොර ජනතාවයි. ඔවුන්ට ජීවය දීමට දෙවිදුන් ඔහුව කැඳවයි. අද අප රට තුළ ද අැත්තේ හමුවන අැටකටු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ජීවත්වන මිනිසුන් වියළි අැට කටු වී තිබීමයි. ඔවුන්ට දිවැස් වැකි කියා ලේ අැට මස් නහර අැති මිනිසුන් බවට පත් කිරිමට බැරි දිවැසිවරු සිටීමයි.

නැවත අපි සමූහ මිනිවළවල් පිළිබඳ කථාවට යොමු වෙමු. මැයි 25 මන්නාරමෙන් හමු වූ සමූහ මිනිවළෙන් 100 කට වඩා අයගේ අස්ථී හමු වී තිබේ. 58 දෙනෙකුගේ සම්පූර්ණ අස්ථි හමු වී අැත.

මීට පෙර දකුණේ මාතලේ සමූහ මිනිවළට අදාලව සිදු වූ දේම මන්නාරම් සමූහ මිනිවළට අදාළව සිදු වීමට වැඩි ඉඩක් අැත. ඊටත් පෙර යාපනයේ චෙම්මනි සමූහ මිනිවළ ගැනද සිදුවූයේ එ් දේමය. මේවායේ වළදමා අැති මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉටු කරන්නට ශක්තියක් අපේ රටේ පාලකයින්ට නැත. පාලකයින්ව එතැනට පොළඹවන්නට තරම් මිනිස්කමක් මහජනයාට නැත.

පසුගිය ජූලි 14 වනදා බුළුතොට සිට රක්වාන දක්වා සූරියකන්දේ වැසියෙකු සමඟ අප පැමිණියෙමු. එ් මතකයන් මිනිසුන් අමතක කර දමා අැතැයි ඔහු කීය. දකුණේ සමූහ මිනිවළවල් ගැන සූරිය කන්ද ජනප්‍රිය සංඛේතයයි. එහි සැතපුනු අහිංසකයින් පිලිබඳ ඉදිවුණු අහිංසකයින්ගේ අාරාමය කඩා බිඳ දැමුවෝ එ් මතින් බලයට අැවිත් උතුරේ සමූහ මිනිවළවල් ඉදිකිරිම මෙන්ම සූසාන භූමිද ඩෝසර් කළ අයයි.

මළවුන් වැළලීම පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන ක්‍රිස්තියානින් අවම වශයෙන් මේ අැටකටු බවට පත් කළ මිනිසුන්ට ගෞරවනීය නැවත භූමිදානයක්වත් ලබා දීමට හඬ නැගීය යුතුය. එසේ නොවන්නේ ඔවුන්ගේ අැදහිල්ලද වියළි අැට කටු බවට පත්ව අැති නිසා නොවේද ?

jesustodaysl 2 වන වසර 22 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 05

Comments powered by CComment