මානසිකව ගත්තොත් අද සිටින සෑම මිනිසෙක්ම වගේ සරණාගතයෙකි. අවතැන් වූවෙකි. ලෝකයේ භෞතික ව සරණාගතවූවන්ගෙන් 50% කට වඩා වැඩි පිරිසක් තරුණයින් බව අනාවරණය වී අැත. මෙය ඉතා බරපතළ තත්වයකි.

පසුගිය සතියේ අපි සරණාගතයින් පිළිබඳ ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ අදහස් සමඟ කෙටි ලිපියක් පළ කළා.

"සරණාගතයින් අැති වීමට ඉඩ සැලසීම පාපයක්" යන පාප් තුමන්ගේ අදහස ඒ ලිපිය් මූලික කාරණය වුණා.

පාප්තුමන් සරණාගතයින් ගැන කතා කර තිබුණේ සරණාගතයින් පිළිබඳ දෙවන ජගත් හමුව නිමිති කරගෙනය.

මෙම සමුළුව පසුගිය සතියේ පැවැති අතර එහිදි අනාවරණය වූ තොරතුර අපිට පෙන්වා දෙන්නේ, අප ජීවත්වන ලෝකයට විශේෂණ පදයක් ලෙස සරණාගත යන්න යෙදීය හැකි බවයි.

මේ බලන්න, 2017 වන විට,

  • ලෝක ජනග්‍රහනයෙන් 6,850,000 ක් අවතැන් වූව ලෙස ජීවත් වේ. එනම් සෑම 110 කට එක් අයෙකු අවතැන් වූවෙකි.
  • ලෝක ජනගහනයෙන් 250,000,00 ක් සරණාගතයින් වේ. එනම් සෑම 304 කට එක් අයෙකු සරණාගතයෙකි.

තරුණ සරණාගත බව

මානසිකව ගත්තොත් අද සිටින සෑම මිනිසෙක්ම වගේ සරණාගතයෙකි. අවතැන් වූවෙකි. ලෝකයේ භෞතික ව සරණාගතවූවන්ගෙන් 50% කට වඩා වැඩි පිරිසක් තරුණයින් බව අනාවරණය වී අැත. මෙය ඉතා බරපතළ තත්වයකි.

තරුණ අපෙක්ෂා භංගත්වයේ තරම මින් ප්‍රකාශයට පත්වෙන අතරම අනාගත ලෝකය පිලිබඳ මැවෙන චිත්‍රය ඉතා අඳුරු එකක් බව පැහැදිලිය.

තරුණ අවතැන්භාවය සඳහා පවතින ගෝලීය වෙළඳ පළ අාර්ථික ක්‍රමය සෘජු ලෙස බලපා තිබේ. එක් අතකින් ජනමාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය හරහා තරුණ සිත තුළ මවා පාන ලෝකයත් අනිත් අතින් සමාජ අාර්ථික දේශපාලන ප්‍රශ්න නිසා ඔවුන් අත්විඳින ලෝකයත් අතර පවතින පරතරය විසින් නිරතුරු තරුණයින් තමා සිටින තැනින් පළවා හරිනු ලබයි. අනිත් අතින් බලහත්කාරයෙන් ළමයින් හා තරුණයින් පැහැර ගනු ලබයි.

සරණාගත ලෝකයක් තුළ තරුණ ව්‍යාපාර වලට පැවරෙන දූත කාර්ය ගැන වගේ වගක් ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු කිතුනු සභාවක තරුණ ව්‍යාපාරයකට අැති බවක් නොපෙනේ.

jesustodaysl 2 වන වසර 17 වන සතිය 2018 ජූලි 01 

Comments powered by CComment