රාමලාන් මාසයේ උපවාස ශිලයේ අරමුණ උපවාසයේ යෙදෙමින් අතිරික්ත ධනය හා ඉතුරුම් දුගියාට දන් දීමයි. එය ඉතා රැඩිකල් අාගමික සම්ප්‍රදායකි. රාමලාන් මාසය තුළ එ් ගැන යම් අඩුපාඩුවක් (දුගියන්ට දීම ගැන) සිදු වුවහොත් එය සකස් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලෙස රාමලාන් මාසය නිමා වී ෂව්වාල් මාසය අාරම්භ වන දින පවත්වන සැමරුම යොදාගනී. 

මෙවර ඊද් අල් ෆිත්ර් උත්සවය හෙවත් සාමාන්‍ය ව්‍යවහරයෙන් රාමසාන් උත්සවය පසුගිය සිකුරාදා යෙදුනි. මෙවර ශ්‍රී ලංකාව තුළ රාමලාන් මාසයේ උපවාස ශීලය අාරම්භ වීමත් සමඟ වෙනදා නැති ප්‍රමාණයට දිනපතා සිදුවන උපවාසය අත්හැරීමේ අවස්ථාව ප්‍රචාරකවාදි ලෙස සමරනු දැකිය හැකි විය. ඊට ප්‍රධාන ලෙස හවුල් වූයේ දේශපාලකයින්ය.

අලුත්ගම සිදුවූ මුස්ලිම් ජනයාට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වයට නීතිය හරිහැටි ක්‍රියාත්මක නොකළ රාජපක්ෂලාද අම්පාර හා නුවර සිද්ධින් වලට හරිහැටි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකළ යහපාලකයින් ද මේවායේ පෙරමුණ ගනිමින් දේශපාලන කතා කියනු ජනමාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

කපටි දේශපාලකයින්ගේ උත්සවකාරි සහජීවන ක්‍රියා රැවටීමක් බව සත්‍යයක් වූවද අැතැම් තන්හිදි සැබෑ සහජීවන අරමුණින් සිදු කල ක්‍රියාද විය. මාතර කොටුවේගොඩ පන්සෙල් සේම පායගල සිරිකුරුස විදුහලේදි එවැනි දැ සිදු විය. එ්වා අගය කළ යුතුයි.

සැබෑ සහජීවනය ඉහළින් පෙන්වන උත්සවකාරි ක්‍රියාවලින් ගොඩනැඟිය නොහැකිය. වඩා වැදගත් වන්නේ අගතියෙන් තොරව අනෙකාගේ සංස්කෘතියට ගරු කිරීමයි. දැන අවබෝධ කර ගැනීමයි.

රාමලාන් මාසයේ උපවාස ශිලයේ අරමුණ උපවාසයේ යෙදෙමින් අතිරික්ත ධනය හා ඉතුරුම් දුගියාට දන් දීමයි. එය ඉතා රැඩිකල් අාගමික සම්ප්‍රදායකි. රාමලාන් මාසය තුළ එ් ගැන යම් අඩුපාඩුවක් (දුගියන්ට දීම ගැන) සිදු වුවහොත් එය සකස් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලෙස රාමලාන් මාසය නිමා වී ෂව්වාල් මාසය අාරම්භ වන දින පවත්වන සැමරුම යොදාගනී. 

මෙම දිනයේ අළුයම නැමදිමෙන් අනතුරුව දිය නා අළුත් අැඳුම් හැඳ මුස්ලිම්වරු ඊද් නැමුදම සඳහා එක්කෝ ගමේ පල්ලියට (මස්ජිදයට) හෝ එළිමහන් ස්ථානයකට යා යුතුය.

මෙසේ ෂව්වාල් මස පළමු දින ඊදුල් ෆිත්ර් සලාකය සඳහා (ඊද් නැමදුම සඳහා) මස්ජිදයට යාමට පෙර සකතුල් ෆිත්රු හෙවත් දුප්පත් අසල්වැසියාට හෝ දිළිඳුන්ට පරිත්‍යාග කළ යුතුය. එය සාමාන්‍යයෙන් ධානය ලබාදීමකින් සිදු කරනු ලබයි.

පරිත්‍යාගය නැත්නම් උපවාසයේ සම්පූර්ණ නොවේ. දෙව් මැදුරේ නැමැදීමට පෙර උපවාසයේ අඩුවක් අැත්නම් එය සම්පුර්ණ කළ යුතුය යන මෙම පිළිවෙත අැත්තටම අගය කළ යුතු අාගමික පිළිවෙතකි. ඉන් අන් අාගමිකයින්ට බොහෝ දේ ඉගෙනීමට අැත.

සැබෑ සහජීවනයට අවශ්‍ය වන්නේ මෙම අාධ්‍යාත්මික වටිනාකම් හඳුනාගැනීමයි. 

 

jesustodaysl 2 වන වසර 16 වන සතිය 2018 ජූනි 24

Comments powered by CComment