ලොව පුරා කම්කරුවන්ගෙන් 62% අවිධිමත් අාර්ථික තත්වයකට පිරිහෙනු ලැබ සිටින බවත් එය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ගත් විට බිලියන දෙක ඉක්මවන බව්ත සදහන් කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවර මැයි දිනයේ කතිකාව වූයේ මැයි 01 ද. මැයි 07 ද යන කතිකාවයි.

නමුත් අපගේ අවධානය යොමුවිය යුතුව අැත්තේ ලෝක වාසි කම්කරුවන්ගේ තත්වය ගැනයි. ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරුවාගේ තත්වය ගැනයි.

ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ විසින් කෙලසා දමනු ලැබ අැති ශ්‍රී ලංකාවේ මැයි සැමරුම කම්කරුවාගේ නොව දේශපාලුවන්ගේ දිනයකි. එමගින් කම්කරුවා නගා සිටුවීම වෙනුවට කම්කරුවා පීඩාවෙන් පීඩාවට පත් කිරීමේ දේශපාලනය තහවුරු කරයි. ඒ් නිසා කිතුනු අැසින් ඒ් සැමරුම් දැකිය යුත්තේ කම්කරුවාට එරෙහි සැමරුම් ලෙසිනි.

ලෝක කම්කරු සංවිධානය ලෝක කම්කරු දිනයට සමගාමිව ලෝක කම්කරු දිවිය පිළිබද වැදගත් තොරතුරු කීපයක් අනාවරණය කර තිබුණා.

ලොව පුරා කම්කරුවන්ගෙන් 62% අවිධිමත් අාර්ථික තත්වයකට පිරිහෙනු ලැබ සිටින බවත් එය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ගත් විට බිලියන දෙක ඉක්මවන බව්ත සදහන් කර තිබුණි.

අවිධිමත් අාර්ථික තත්වයක් යනු රැකියා සුරක්ෂිභාවය නැති ප්‍රමාණවත් වැටුපක් නැති කම්කරුවන් සේ දිවි ගෙවනවාය යන්නයි.

මේ තත්වය ලෝකයේ දිළිදු ජනයා වැඩි කලාපවලදි වඩාත් භයානක බව ද එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. අප්‍රිකානු කලාපයේදි මෙම ප්‍රතිශතය 82% ක් පමණ වන අතර අාසියානු කලාපයේදී ද 69% ඉක්මවන බවද එහි සදහන් වේ.

වැඩ කරන ජනතාවගේ හිමිකම පවතින අාර්ථික ක්‍රමය කොතරම් සාහසික ලෙස විනාශ කර දමා තිබේනවාද යන්න මින් මොනවට පැහැදිලි වේ.

මේ තත්වය දේව කැමැත්තට සපුරා පටහැනිය. ඒ් තත්වය දේව කැමැත්තට අනුකූල වන පරිදි වෙනස් කිරිමේ දූත කාර්ය කිතුනු ජනතාවට දී තිබෙන ප්‍රධාන දූතකාර්යයකි.

ක්‍රිස්තියානි කම්කරු ව්‍යාපාරය, තරුණ ක්‍රිස්තියානි කම්කරු ව්‍යාපාරය වැනි ව්‍යාපාර කම්කරුවා අමතක කර නිලධාරින් කීප දෙනෙකුට අවස්ථා සාදා දෙන ව්‍යාපාර බවට පසුගිය කාලය තුළ පත් වී අැත. මෙම ව්‍යාපාර වල වත්මන් දූත කාර්ය විමසා බලා ක්‍රියා කිරීමට පෙළඹවීම ඉතා වැදගත්ය.

jesustodaysl 2 වන වසර 9 වන සතිය 2018 මැයි 06

 

Comments powered by CComment