ස්වාමින් වහන්සෙගේ සේවකයාගේ කීකරුකම කුමකටද ?
”පීඩාවට පත්වූවන් ශක්තිමක් කරනු පිණිස ගුරුවරයෙකු වීමටය. සේවකයෙකු වීමට අවශ්‍ය දේව කැමැත්ත දැන ගැනීම සඳහාය,

පාද නමස්කාරය තුළ ජේසුතුමන්ගේ ජීවිත මෙහෙවර සම්පින්ඩනය වී ඇත. ඒ, තෝරාගැනීම, තෝරාගැනීමේ ප්‍රතිඵලය, ගමන් කිරීම, මිල ගෙවීම හා උත්ථානය වශයෙනි. 

දරාගත නොහැකි ජීවන බරින් මිරිකෙන්නාවු, දරු පවුල් නඩත්තු කරගත නොහැකිවීමෙන් කෙඩෙත්තුවට පත්වන්නාවු, මන්ද පෝෂණයෙන් හා රක්තහීනතාවයෙන් පෙළෙන්නාවු මිනිසුන් ගැහැනුන් හා දරුවන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ඔවුන්ගෙ තොල් යට පොළොං විස ඇත.
ඔවුන්ගේ මුඛය කටුක ශාපයෙන් පිරි ඇත.
ඔවුන්ගේ පාද ලේ වැගිරීමට යුහුව දුවයි.
ඔවුන් යන තැන විනාශයත්, කාලකණ්නිකමත් ඇත.

ඉරුදින සුපුවත
චතාරික සමයේ පස්වන ඉරුදින

ජෙරමියා       31/31-34
හෙබ්‍රෙව්        5/7-9
ශු. ජොහාන්   12/20-33