ඉරුදින සුපුවත

අපි දුකින්ද ? රට දුකින්ද ? ලෝකය දුකින්ද ? දුකින් මිදීමට අප සාංගික බව සහොදරාත්මක ලෝකයක් රටක් ගොඩනැගීමට කැපවනවාද ?

ඉරුදින සුපුවත

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයට, ශුද්ධ වු සහභාගීකමට එක්වන කිතුනුවෙකු ලෙස අපි අපගේ ජීවිතය අන් අය උදෙසා කඩා බිඳ පූජා කරනවාද ? අපේ වාසියට අපේම තෘප්තියට පමණක් අපගේ ශරීරය භාවිතා කරනවාද ? කියා සිතා බලන්නට අද අැරයුමක් 

ශු. ත්‍රිත්වය නමදින සෑම මොහොතකම සාංඝික ජීවිතෙට අපට අැති කැඳවීම මතක් කරගෙන විශේෂයෙන්ම අප මීසම්, ගමේ රටේ හැකි තරම්, සාංඝික ජීවන රටාවක් ගත කරන්නට වෙර දරමු.

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ උත්තරීතරක්වය ගැන මෙනෙහි කරන්නා මනුෂ්‍යත්වයේ උත්තරීතරත්වය ගැන හිතන්නේ නැත්නම් එයින් කවර ඵලක්ද?

පේ‍්‍රමයේ භාෂාවට ඉඩ දෙන්න. වෛරය වර්ධනය වන පරිදි අනෙකා පිළිබඳ ගොතා ඇති ඓතිහාසික ප්‍රවාද මත නොරැදෙමු.