ඉරුදින සුපුවත
චතාරික සමයේ තුන්වන ඉරුදින

නික්මයාම      20/1-17
ජොහාන්       2/13-25
1 කොරින්ති    1/22-25

දුක්විඳීම දේව කැමැත්ත නොවේ. 01

මේ සා කෲර මරණයක් දේව කැමැත්තද ?

චතාරික කාලය තුළ වැඩි දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ජේසුව මැරු විදිහ ගැනයි. කස පහරවල්, තැලිම් පොඩිවීම්, සීරිම්, වන කැළල්, ඒත් ඒවා මගින් ජේසුගේ ගැලවීම දායක පණිවුඩය අපට හමු වන්නේ නෑ.

චතාරික සමයේ දෙවන ඉරුදින

උත්පත්ති      22/1-2, 9-13, 15-18
මාක්            9/2-10
රෝම           8/31-34

ඉරුදින සුපුවත
චතාරික සමයේ පළමු ඉරුදින

උප්පත්ති     9/8-15
1 පේදුරු     3/18-22
ශු. මාක්      1/12-15

මේ ලෝකය තුල අත්‍යාධික දුකින් ඉන්නා වු සරණය පතා දෙවියන් යදින්නාවු මරණය ලැබෙනතෙක් දුක් අනුභව කරන්නාවු ලේ දහඩිය සිඳ හෙලන්නාවු මිනිසුන් හා ගැහැනුන් තුල වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.