කුලිකාරයින් වන නායකයින්ගෙන් අෑත් විය යුතු බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙති. වර්ථමානයේ අපි බොහාේ දෙනා ඡන්දයෙන් පත් කරන්නේ බැටළුවන් මරා කෑමට ඉඩදෙන කුලිකාර නායකයින් නොවේද? එසේ කිරීම යහපත් එඩේරාට පිටුපාන පාපයක් බව වටහා ගත යුතුය.

ජීවමාන ජේසු යනු අවතාරයක් නොවේ. ජීවමනා ජේසුව අත්දැකීම එතුමන්ගේ දහම තුළ ජීවත් වීමකි. එතුමන් සමඟ එතුමන් තුළ කෑම බීම, වැඩ කිරීම, ජීවත් වීම, අාදි සියල්ලම ඉටු කිරීමකි.

උත්ථනයට සාක්ෂි දැරීම යනු ”ජේසු ජීවමානයි” යනුවෙන් ස්ටීකර් එකක් අලවා ගෙන තමන්ගේ සුභ සිද්ධියට වෙහෙසවීම නොවේ. උත්ථානයට සාක්ෂි දැරීම යනු සාංගික ජිවිතයක් ගත කිරිමයි. සහෝදරත්වයේ සමාජ ආර්ථික ක‍්‍රමයක් ගොඩනගා ගැනීමයි.

සැබෑ පේ‍්‍රමය නොහොත් ආදරය යනු
ඒ සියල්ල ය.
ඒ සැබැ පේ‍්‍රමයේ බීජ
සෑම මනුෂයෙකු තුළ ම
නිදන්ගතව ඇත.

ඉරුදින සුපුවත (අප්‍රේල් 01)
ක්‍රිස්තු උත්ථාන මංගල්‍ය

ඔව් ජුදාවරු තමන්ට අයත් වස්තුවකැයි සිතා සිටි ජනතාව නිදහස් කරන දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ අත්දැකීම “හිස් වු සොහොන” විසින් මුළු මහත් මිනිස් සංහතිය වෙත උත්ථානයේ අත්දැකිම තුළින් රැගෙනවිත් ඇත.