ඉරුදින සුපුවත

අද බොහෝ දෙනෙකුට තම කැඳවීම ඉතා පහසු, මුදල් හම්බ කළ හැකි මාර්ගයකි. එ් මාවතේ පයගසා දෙවියන්ට සේවය කිරීම යනු රැවටීමකි. කැඳවීම යනු යුක්තිය, සත්‍යය, විමුක්තිය සොයා යන සුවපහසුකම් කැප කළ ජීවිත ගමනකි.

ඉරුදින සුපුවත

දෙවියන්වහන්සේ එසකියල්ට කියන්නේ ඔවුන් පිළිගත්තක් නැතත් දිවැසිවරය ප්‍රකාශ කරන ලෙසයි. "ඔවුන් කාැරලිකාර මනුෂයන් බැවින් සවන් දුන්නත් නොදුන්නත් ඔවුන් අතරෙහි දිවැසිවරයෙකු සිටින බව ඔවුන් දැනගනු අැත" දිවැසිවර මෙහෙවර යොමුවන්නේ හොඳ අය වෙත නොවේ නරක අය වෙතයි.

ඉරුදින සුපුවත

එතුමා අද අපටත් "නැගිටින්න" යන අාරාධනය කරන සේක. මැරුනු අැදහිල්ලක් ජිවමාන අැදහිල්ලකට නැගිටින්න. අැවිදින මළ මිනියක් සේ ගත කරන ජීවිතයෙන් ජීවනයෙන් යුතු ජීවිතයකට නැගිටින්න.

ඉරු දින සුපුවත 

ස්නාවක ජුවාමි තුමා උපදින්නේ වඳ යැයි කියු එළිසබෙත් තුමියගේ කුසෙනි. වඳ බවට පත් වි ඵල දැරීමක් නැති අැදහිල්ලට අභියෝග කරමින් එය ඵල දරන අැදහිල්ලක් කිරීමට මඟ සැරසීම ඔහුව කැඳවනු ලබයි.

ඉරුදින සුපුවත 

දේව රාජ්‍යයේ බීජය වැපිරිය යුතුය. දේව රාජ්‍ය වෙනුවට මේ ලෝකයේ රාජ්‍යයම වර්ධනය වන්නේ දේව රාජ්‍යයේ බීජ යැයි සිතා බහුතර කිතුනුවෝ මේ පවතින රාජ්‍යයේ බීජ ම වපුරන නිසාය.