ඉරු දින සුපුවත 

ස්නාවක ජුවාමි තුමා උපදින්නේ වඳ යැයි කියු එළිසබෙත් තුමියගේ කුසෙනි. වඳ බවට පත් වි ඵල දැරීමක් නැති අැදහිල්ලට අභියෝග කරමින් එය ඵල දරන අැදහිල්ලක් කිරීමට මඟ සැරසීම ඔහුව කැඳවනු ලබයි.

ඉරුදින සුපුවත 

දේව රාජ්‍යයේ බීජය වැපිරිය යුතුය. දේව රාජ්‍ය වෙනුවට මේ ලෝකයේ රාජ්‍යයම වර්ධනය වන්නේ දේව රාජ්‍යයේ බීජ යැයි සිතා බහුතර කිතුනුවෝ මේ පවතින රාජ්‍යයේ බීජ ම වපුරන නිසාය. 

ඉරුදින සුපුවත

අපි දුකින්ද ? රට දුකින්ද ? ලෝකය දුකින්ද ? දුකින් මිදීමට අප සාංගික බව සහොදරාත්මක ලෝකයක් රටක් ගොඩනැගීමට කැපවනවාද ?

ඉරුදින සුපුවත

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයට, ශුද්ධ වු සහභාගීකමට එක්වන කිතුනුවෙකු ලෙස අපි අපගේ ජීවිතය අන් අය උදෙසා කඩා බිඳ පූජා කරනවාද ? අපේ වාසියට අපේම තෘප්තියට පමණක් අපගේ ශරීරය භාවිතා කරනවාද ? කියා සිතා බලන්නට අද අැරයුමක් 

ශු. ත්‍රිත්වය නමදින සෑම මොහොතකම සාංඝික ජීවිතෙට අපට අැති කැඳවීම මතක් කරගෙන විශේෂයෙන්ම අප මීසම්, ගමේ රටේ හැකි තරම්, සාංඝික ජීවන රටාවක් ගත කරන්නට වෙර දරමු.