ඉරුදින සුපුවත

ජේසුගේ ශරීරයෙන්, රුධිරයෙන්, දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයෙන්, ශුද්ධ සහභාගීකමෙන් අප එකතු විය යුත්තේ "මුළු මිනිස් සංහතිය (ලෝකයාගේ) විමුක්තිය උදෙසා වන දූත කාර්යයටයි. එයට සම්බන්ධ නොවී හුද දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලැබීම හෝ ශුද්ධ සහභාගීකම් මෙහෙයට එක්වීම තුළින් අපට ගැලවීම ලබාගත නොහැකිය. 

ඉරුදින සුපුවත.

ශාරීරික කුසගින්න අාහාරයක් අවශ්‍ය වනවා සේම අාධ්‍යාත්මික කුසගින්නටත් අාහාරයක් අවශ්‍ය වේ. එ් වනාහි ක්‍රිස්තු අධ්‍යාත්මයයි. එ් තුළ සිටින්නාව සාගින්නක් නැත.

ඉරුදින සුපුවත

ජන දුක දකින්නට ජනතාව අතර සිටිය යුතුය. ජනතාව සිටින තැන්වල සැරි සැරිය යුතුය. ජනතාව විසුරුවා තිබෙන අයුරු දැකගත යුතුය. එවැනි නායකයින්, පූජකයින්, ශ්‍රාවකයින් ඉල්ලා යදින ලෙසයි උන්වහන්සේ පවසන්නේ.

ජීවිතය දෙවිඳුන්ගේ ජීවිතය පවතින්නේ දෙවිඳුන් තුළ කියලා අදහන අපිට දෙවිඳුන්ව ජීවිතයෙන් පිටත සොයන්න බෑ. හුඟාක් අය දෙවිඳුන්ව සොයාගෙන බොහෝ දුර යනවා.. දෙවිඳුන් හැම තැනම ඉන්න බව ඔවුන් අමතක කරනවා. ඔව්, ඔවුන් තුළම ඔවුන් ඉන්න තැනම.

ඉරුදින සුපුවත

අද අපි බොහෝ දෙනා කරන්නේ ජාති අාගම් වශයෙන් වෙෙරය අැති කරන තාප්ප බිත්ති තව තවත් අැති කිරීමයි. එය දේව කැමැත්තට එරෙහි අපරාධයකි. අප කළ යුත්තේ සියලු දෙනා එකම ශරීරයක් වන පිණිස සමගි කිරිමයි. එ් සඳහා නායකත්වය දීමයි.