ධනවාදය, වන බල තන්හාව සාධාරණිකරණය කිරීමට දේව වචනය යොදා ගැනීම ප්‍රඥාවට පිටු පෑමකි. දේව වචනය නිගරු කිරීමකි. අද බොහෝ කිතුනුවන් එසේ කරති. එසේ කිරීමෙන් වළකින්න තීරණය කරමු.

සැබැ ලෙස විවාහය ද පැවැතිය හැක්කේ දේව රාජ්‍ය තුළය. දික්කසාදයට බැන වැදීමෙන් හෝ එ් ගැන නීති ගෙන එ්මෙන් මේ තත්වය වෙනස් කල නොහැකිය. "විවාහය" පැවැතිය හැකි දේව රාජ්‍යයේ ලක්ෂණ පිරි සමාජයක් සඳහා කැපවිය යුතුය.

අදට නියමිත දෙවන ප්‍රකාශය පටු සිතීමේ ප්‍රායෝගික හා අාර්ථීක මානයක් අපට පෙන්වා දෙයි. එනම් ලෝකයේ අැති පටුම මතවාදය, දැක්ම ධනවාදය බවයි. ධනය ගොඩගැසීම මිනි මැරීමක් බව පෙන්වා දෙයි.

ද බොහෝ අාගමික නායකයින්ද කූට ව්‍යාපාරිකයින්, දූෂිත දේශපාලකයින් දැහැමියන් සේ බව්තිස්ම කරන්නේ තමන්ට ලැබෙන වාසි නිසාය. පල්ලි, පන්සල් වලට උපකාර කිරීම දේශපාලන අල්ලස් වූවද එ්වා භාර ගනිමින් ගරු නම්බු දෙන්නේ එ් නිසාය.

යම් සහෝරයකු හෝ සහෝදරියක හෝ අැඳුම් නැතිව, දිනපතා කෑම නැතිව සිටියදී ඔබගෙන් යමෙක් ඔවුන්ගේ ශාරිරික අවශ්‍යතා සපයා නොදී " ඔබට දෙවි පිහිටය. උණුසුම අැඳ පැළඳ කැඩී සතුටුවන්නැයි"යි ඔවුනට කියන්නේ නම්, එයින් මොන යහපතක්ද ?