දේව සම්ප්‍රදාය හා මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදාය එකිනෙකට වෙනස්ය. බොහෝ නායකයෝ දේව අාඥාව යැයි කියා ගනිමින් මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදායන් පවත්වා ගනිති. එසේ කිරිම කෙෙරාටික කමකි. මුවින් දෙවිඳුන් පසසමින් ක්‍රියාවෙන් ලෝකයේ සම්ප්‍රදායන් රැකීම රැවටීමකි.

"එකම දෙවියන්" යනු නිකම්ම නිකම් දෙවි කෙනෙක් නොවේ. "ජනතාව නිදහස් කරන දෙවියන්" ය. එම දෙවියන්ට නමස්කාර කිරීම යනු නිකම්ම නිකම් අැදහීමක් නොව " නිදහසේ ජීවිත ක්‍රමයක් තුළ" පැවැතීමයි. අන් දෙව්වරුන්ට වැදුම් පිදුම් කිරීම යනු හුදෙක් අන් දෙවි වරු වන්දනා කිරීමක් නොව "වහල් කමේ ක්‍රමයට " නතු වීමකි.

ඉරුදින සුපුවත

ජේසුගේ ශරීරයෙන්, රුධිරයෙන්, දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයෙන්, ශුද්ධ සහභාගීකමෙන් අප එකතු විය යුත්තේ "මුළු මිනිස් සංහතිය (ලෝකයාගේ) විමුක්තිය උදෙසා වන දූත කාර්යයටයි. එයට සම්බන්ධ නොවී හුද දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලැබීම හෝ ශුද්ධ සහභාගීකම් මෙහෙයට එක්වීම තුළින් අපට ගැලවීම ලබාගත නොහැකිය. 

ඉරුදින සුපුවත.

ශාරීරික කුසගින්න අාහාරයක් අවශ්‍ය වනවා සේම අාධ්‍යාත්මික කුසගින්නටත් අාහාරයක් අවශ්‍ය වේ. එ් වනාහි ක්‍රිස්තු අධ්‍යාත්මයයි. එ් තුළ සිටින්නාව සාගින්නක් නැත.

ඉරුදින සුපුවත

ජන දුක දකින්නට ජනතාව අතර සිටිය යුතුය. ජනතාව සිටින තැන්වල සැරි සැරිය යුතුය. ජනතාව විසුරුවා තිබෙන අයුරු දැකගත යුතුය. එවැනි නායකයින්, පූජකයින්, ශ්‍රාවකයින් ඉල්ලා යදින ලෙසයි උන්වහන්සේ පවසන්නේ.