ගැලවීම සියළු ජාතින්ගේ අත්දැකිමක් වනතුරු කිසිදු ජාතියක ගැලවීම සැබෑ ගැලවීමක් නොවේ. අපි තවමත් ලාංකිකයන් ලෙස සිංහලයන්ගේ පැත්තෙන් විතරක් ගැලවීම සලකා බලන්නෝද ? එසේ නම් සැබෑ අාගමනයකට අපි සූදානම් වන්නෝ නොවෙති.

අාගමන කාලයේ දෙවන ඉරුදින

බාරුක් 5/1-9

පිලිප්පි 1/3-6, 8-11

ශු. ලුක් 3/1-3

දුක දෙවිඳු අභිමතය නොවේ.

  • අප දකින ලෝක යථාර්ය දුක් වේදනාවේ යථාර්ථයකි. දිනෙන් දින විශේෂයෙන් දිළින්දා පීඩිතායා වඩ වඩා දුකට පත් වේ.
  • බාරුක් දිවැසිවරයා තුළින් සමිඳුන් මෙසේ පවසන සේක.

"දුක් හා වේදනාවේ වස්ත්‍රය ඉවතලා දෙව් මහිමයේ ශෝභනකම සදහටම අැගලා ගන්න. දේව අවංකකම නැමැති සළුව පැළඳ ගන්න"

  • එසේ කළ යුත්තේ අැයි.

"මිහිපිට සිටින සෑම ජාතියකටම ගැලවීම අයිතිකර දීම දේව අභිමතය වන නිසාය."

  • ගැලවීම සියළු ජාතින්ගේ අත්දැකිමක් වනතුරු කිසිදු ජාතියක ගැලවීම සැබෑ ගැලවීමක් නොවේ.

අපි තවමත් ලාංකිකයන් ලෙස සිංහලයන්ගේ පැත්තෙන් විතරක් ගැලවීම සලකා බලන්නෝද ? එසේ නම් සැබෑ අාගමනයකට අපි සූදානම් වන්නෝ නොවෙති.

විමුත් මඟ හෙලිකරගත යුතුය.

  • සුවිශේෂය අපට පෙන්වා දෙන්නේ

ස්නාවක ජුවාමි තුමාගේ දේශනාවයි.

  • ස්නාවක ජුවාමි තුමාගේ දූත කාර්ය එෙතිහාසික කාල වකවානු මත පිහිටා සුවිශේෂකවරයා පැහැදිලි කරයි.
  • ස්නාවක ජුවාම් තුමාගේ දේශනාවේ හරය කුමක්ද ?

- සමිඳුන්ගේ මඟ පිළියල කරන්න.

- එතුමන්ට අැඳ නැති මාවත් සදන්න.

- එ් සඳහා

  * සියලු කඳුරැලි පිරවීම

  * සියලු වංගු අැද හැරීම

  * රථ මාවත් මට්මම් කිරීම

  * කඳු හෙල් සමතලා කිරීම කළ යුතුය.

එසේ කළාෙත් පමණක් සව්සත ට ( සියළු ජනයා) ගැළවිම ප්‍රකාශ වනු අැත. 

අැද නැති මාවත්, තැනීම එ්කල සිදුවූයේ රජු වෙනුවෙනි. මාර්ග අවම වූ එකල රජ කිසියම් ප්‍රදේශයකට යාමට පෙර රජු වෙනුවෙන් මාර්ගය සකස් කිරීමට රජුට පෙරටුව පිරිසක් ගියෝය.

ස්නාවක ජුවාමි තුමා මෙහිදි පවසන්නේ සමිඳුන්ගේ පැමිණිමට සමාජය තුළ බේද පසෙකලා, සමාජ විෂමතාවය පසෙකලා සමාජ වෙනසක් සිදුවිය යුතු බවයි. එය මේ සුවිශේෂ කොටස අයත් නැතත් එතුමාගේ "අදනා දෙකක් අැති අය නැති අයට දේවා !" යන ඉගැන්වීම සමඟ ගෙන මෙනෙහි කළ යුතුය.

අාගම කාල පනහක් හැටක් පසු කළද අප ගැලවීම, විමුක්තිය අත් නොදකින මිනිසුන් බවට පත්ව අැත. මන්ද අපි මාවත සකස් නොකරන නිසාය. පව් සමාව ලබා නොගන්නා නිසාය.

"ගැලවීම" අත්දකින්න කැමැති සියල්ලෝ ක්‍රියාවෙන් පශ්චාත්තාපය පෙන්විය යුතුය.

Jesustodaysl 2 වන වසර 39 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 09

Comments powered by CComment