ඔබ කන බොන කොට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ? ඔබ අඳින පළඳින විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ? ඔබ දුරකථනය, අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කරන විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ? ඔබ ජනමාධ්‍ය අැසුරු කරන විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ඔබ තීරණ ගන්නා විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ?

අාගමන කාලයේ පළමු ඉරුදින.

අාගමනයේ බලාපොරොත්තුව ගැලවීම අත්දකින යුගයකි.

ජෙරමියා        33/14-16

1 තෙසලෝනික 3/12-4/2

ලුක්             21/25-28, 34-36

හැඳින්වීම

අප පිවිසෙන්නේ "අාගමන කාලයටයි" "නත්තල් කාලයට" නොවේ. මේ දෙකෙහි වෙනස මෙවරවත් හොඳින් විමසා ගනිමු.

"අාගමන කාලය" කීවාට අපේ හිතට නැගෙන්නේ "නත්තල් කාලය" නොවේද ?

ඔබ අාගමනයට සූදානම් වීම සඳහා කිසිවක් කරනවාද ?

නත්තලට සූදානම් වීමට නම් බොහෝ දේ කරනවා නේද ?

සාධාරණයේ යුක්තියේ යුගයක්.

  • ජෙරමියා දිවැසිවරයා පරණ ගිවිසුමේ පැවැති අාගමන බලාපොරොත්තුව පැහැදිලිව දක්වයි.

     - එය දැහැමි උතුමෙකු දාවිත්ගේ පරපුරෙන් පැමිණෙන කාලයකි. පැමිණෙන්නේ "ධර්මිෂ්ඨ" තැනැත්තෙකි.

     - දැහැමි උතුමාණන්ගේ පැමිණීම මගින් දේශයේ (ජුදා හා ඊශ්‍රායල් ලෙස බෙදුනු උතුරු හා දකුණු ලෙස බෙදුනු) මුළුල්ලේ මුළු මහත් දේශයේම යුක්තිය හා සාධාරණය        සහිත පාලනයක් අැති වන්නේය.

     - එ් කාලයේදි ජුදා හා ජෙරුසලම උතුර හා දකුණ යන දෙකේම මිනිසුන් ගැලවීම, නිදහස, විමුක්තිය අත්දකිති.

     - දේශය අලුත් හැඳින්වීමක් පැවැත්මක් වෙත යොමුවේ. එහි නම ජුදා හා ඊශ්‍රායල් නොව "සමිදාණෝ අපේ මිදුම්කරුවාණෝ" ය. දෙවිඳුන් රජ කරන දේශයයි.

  • අපේ අාගමන බලාපොරොත්තු ඉහත එ්වාද ? එනම්

     - දැහැමි පාලනයක්

     - සාධාරණ යුක්තිය.

     - ගැලවීම

     - සමිඳුන් රජකරන කාලයක්

මේ සඳහා අපි අපේ අාගමන කාලය තුළ කළ කිසිවක් අැත්ද ? නැතිනම් අපි අාගමනය අමතක කළ ජනතාවකි. 

"ගැලවීම" උදෙසා අවදිව සිටිමු.

  • අප අපේ ජීවිත තුළ අවදියෙන් උනන්දුවෙන්, සෝදිසියෙන් සිටින්නේ මොනවා ගැනද ?

     ළමුන් ලෙස

     තරුණයින් ලෙස

     වැඩිහිටියන් ලෙස ළ‌ඟ සිටින තුන්දෙනා බැගින් විනාඩි දෙකක් කථා කරන්න.

  • ඔබ ගැලවීම ගැන අවදියෙන් සෝදිසියෙන් උනන්දුවෙන් සිටිනවාද

     නැත්නම්

     එ් දවස මලපතක් මෙන් පැමිණිම වැලැක්විය නොහැක.

  • ජේසු තුමන් "අාගමනය" ගැන කථා කරමින් "අවදිව සිටීමට" අපට අවවාද කරන සේක.

ඔබ අවදියෙන්ද 

  • ඔබ කන බොන කොට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ?

     ඔබ අඳින පළඳින විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ?

     ඔබ දුරකථනය, අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කරන විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ?

     ඔබ ජනමාධ්‍ය අැසුරු කරන විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද 

     ඔබ තීරණ ගන්නා විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ?

ප්‍රේමයෙන් ජීවත්වීම ගැලවීමට මඟයි.

  • ඔබ ප්‍රේමයෙන් පිරි පවතින්න 

     එවිට 

    ජේසුස් වහන්සේ වඩින විට

    ඔබ ශුද්ධව නිදොස්ව සිටිනු අැත.

ශුද්ධවන්තභාවය නම් ප්‍රේමයේ පැවැතීමයි.

දෙවියන්ට ප්‍රසන්නව සිටිනු යනු ප්‍රේමයේ පැවැතීමය.

  • මෙනෙහි කරමු ක්‍රියා කරමු නත්තලට පෙර අාගමනයට සූදානම් වෙස

Jesustodaysl 2 වන වසර 38 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 02

Comments powered by CComment