ලෝකාන්තිමයේ නොව මේ මොහාෙතේද අපගේ ජීවිත තුළ දේව විනිශ්චය සිදු වේ. මේ මොහොත තුළ පවුලේ මීසමේ ගමේ රටේ ජීවිත යථාර්ථය තුළ අප කරන කියන දේ මතයි අපේ ගැලවීම තීරණය වන්නේ.

දානියල් 12/1-3

හෙබ්‍රෙව් 10/11-14,18

ශු. මාක් 13/24-32

නායකත්වයේ සාපය හා වරප්‍රසාදය

 • අදට නියමිත පළමු කියවීම දානියල් දිවැස්ප්‍රසාදිවරයාගේ පොතේ අවසාන පරිච්ඡේදයෙනි. එහි ශීර්ෂය වන්නේ දුක් පීඩාවල අවසානයයි.
 • දෙවියන්වහන්සේ දුක් පීඩා වලට අකමැති දෙව් කෙනෙකි. වහල් බවට අකමැති දෙවි කෙනෙකි. 
 • ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ නායකයින්ගේ වැරදි නිසා ඊශ්‍රායලය හෙබ්‍රෙකද්නාසර් නම් විදේශික රජ යටතට පත් වේ. එ් නිසා ජනයා දැවැන්ත පීඩාවකට පත් වේ. එ් පීඩාව දේව කැමැත්ත නොවේ. රජුන්ගේ පාලකයින්ගේ හා ඔවුන්ට අා වඩන ජනයාගේ වරදින් වන පීඩාවකි.
 • අද අප රටද විදේශිකයින් ඉදිරියේ හෑල්ලුවට පත් වී සිටින්නේ පාලකයින්ගේ වැරදි නිසාය.
 • ලෝක යථාර්ථය අමතක කරමින් බොරු ජාතිවාදයෙන් ජනතාව මුලාකර බලය සඳහා ක්‍රියා කිරීම නිසා රටත් ජනතාවක් පීඩාවට පත්ව සිටි.
 • දානියල් කියන්නේ නැණවත් හරිමඟ කියාදෙන නායකයින් හා හරිමඟ යන ජනතාවක් අැතිවූ කළ දුක් පීඩා නිමාවන බවයි.

"නුවණැති ජාතිගේ නායකයෝ අාකාශයේ දීප්තිය මෙන්ද සෙනඟ හරි මඟ ගෙන ගිය අය තාරකාවන් මෙන්ද සදහටම බැබලෙන්නෝය."

 • නමුත් අපට සිටින්නේ බොරුවට බැබලි පසුව කුණු කුඩයට යන නායකයින්ය. ඔවුන් පසු පස නොයා දෙවියන් පසු පස යාමට අප ක්‍රියා කළ යුතුය.

කාලයේ ලකුණු කියවන්න.

 • ජේසු තුමා දෙවැනි පැමිණිම ගැන කථා කරන සේක.
 • විනිශ්චය සඳහා සූදානම්ව සිටින ලෙසත් කාලයේ සලකුණු හඳුනාගන්නා ලෙසත් අතිතික්කා ගස උපමා කරමින් පවසන සේක.
 • ලෝකාන්තිමයේ නොව මේ මොහාෙතේද අපගේ ජීවිත තුළ දේව විනිශ්චය සිදු වේ. මේ මොහොත තුළ පවුලේ මීසමේ ගමේ රටේ ජීවිත යථාර්ථය තුළ අප කරන කියන දේ මතයි අපේ ගැලවීම තීරණය වන්නේ.
 • එ් නිසා අද මේ මොහොතේ රට තුළ සිදුවන දේ තුළින් අපට පවසන දේව හඬට කන්දෙමු. බලලෝභින් රජ වන රාජයයක් වෙනුවෙන් නොව දෙවියන්ගේ ප්‍රේමය රජ කරන දේව රාජ්‍යයේ උදාව වෙනුවෙන් කැපවෙමු. 

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

Comments powered by CComment