ලෝක ගුරු දිනය අනුව යමින් ලංකාවේ බොහෝ පදවි කිතුනු ගුරු හමුවීම් පවත්වනු ලබයි. ගුරුවරයා යන්නට ‘කිතුනු’ යනුවෙන් විශේෂණ පදයක් එක් කළ විට ඉන් නිසැක වශයෙන්ම ගම්‍ය වන අරුතක් තිබේ නම්, ඒ අරුත වන්නේ ඔහු / ඇය කිතුනු සභාවකට අයත්ය යන්න නොවේ. එහි අරුත විය යුත්තේ ඔහු / ඇය කිතු තුමන් වාගේ ගුරුවරයෙකු විය යුතුය යන්නයි.

කිතු තුමන් වාගේ ගුරුවරයෙකු වීම යන්නෙහි අදහස කුමක්ද ? ඉතා කෙටියෙන් හා පැහැදිලිව කිවොත් ඉන් අදහස් වන්නේ “මාගේ ඉගැන්වීම මාගේ ජීවිතය” යි කිව හැකි ගුරුවරයෙකු වීමයි.

කිසිවෙක් ආරම්භයේදිම එසේ නොවනු ඇත. එහෙත් වසරින් වසර ඔහුගේ / ඇයගේ කිම හා කිරිම එකක් බවට පත් විය යුතුය.

ඒ අර්ථයෙන් අවුරුදු 25,30 පිරෙන කිතුනු ගුරුවරුන් සැබෑ කිතුනු ගුරුවරුන් වන්නේ නම් අපගේ සමාජය ක්‍රිස්තුවරුන්ගෙන් පිරුනු සමාජයක් විය යුතුය.

කිතුනු ගුරුවරයා කව්දැයි හඳුනා ගැනීමට ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන්ගේ පහත ප්‍රකාශය අත්වැලක් වනු ඇත.

 

jesustoday 34 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 22

Comments powered by CComment