පාවුළු තුමාද පවසන්නේ "සාමය" උදෙසා සියළු ජාතින්ගේ එකමුතුවට ක්‍රියා කළ යුතු බවයි. එදා තද බල ලෙස එකිනෙකා නොරිස්සු ජාතින් අතර එකමුතුභාවයට ක්‍රියා කිරීම ධර්මදූත කාර්යය බවයි එතුමා පෙන්වා දෙන්නේ.

යෙසායා    2/1-5

එපිස       3/2-12

මාර්ක්      16/15-20

"සාමය" ප්‍රකාශ කිරීම දූත කාර්යයි.

 • යෙසායා දිවැසිවරයා සදාකාලික සාමය ගැන කතා කරයි.
 • "සාමය" උදා වීමට නම් ජාතින් අතර බේද නිරවුල් විය යුතුය.
 • සාමය උදා වීමට නම් යුද්ධයට සූදානම් වීම නවතා දැමිය යුතුය. යුධ වියදම් කෘෂි කර්මය හා කර්මාන්ත හා ජීවන වෘත්තියක් වෙත යොමු කළ යුතුය.

"තමන්ගේ කඩු වලින් නගුල් ද, තමන්ගේ හෙල්ලලින් දැකැතිද ඔව් හූ සාදාගන්නෝය.

ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධව කඩු ගන්නේ නැත. ඔවුන් යුද්ධයට පුහුණු වන්නේ නැත"

 • ධර්ම දූත කාර්යය යනු ලෝකය තුළ සාම රාජ්‍යය ඉදිකිරිමයි. ප්‍රේමයේ රාජ්‍ය ඉදි කිරිමයි.
 • එ් සඳහා ජාතිවාදි අැසින් නොව සමිඳුන්ගේ අැසින් බලා ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම ඊට අැති මඟයි.

ලෝකයටම සාමය ප්‍රකාශ කරමු.

 • ජේසු තුමන් සිය ශ්‍රාවකයින්ට පවසන්නේ ලොව පුරා ගොස් සකල සත්වයා හට සුබ අස්න දේශනා කරන්න යනුවෙනි. 
 • කිතුනු සභා වසර 2000 ක පමණ කාලයක් මේ දූත කාර්ය ඉටු කර අැත. එහෙත් ලෝකය තුළ "සාමය" ගොඩනැගී නැත. ඉන් පෙනි යන්නේ "සුබ අස්න" නිසි පරිදි ප්‍රකාශ වී නැති බවයි.
 • සභාවන් එකිනෙකාගේ ඔළුගෙඩි ගණන වැඩිකර ගැනීමට ක්‍රියා කිරිම මිස සාමයේ රාජ්‍යයක් ලෝකය තුළ ගොඩනැගීමට ක්‍රියා නොකළ බව නොවේද මින් පෙනී යන්නේ.
 • "සාමය" පරිපූර්ණ වන්නේ මුළු ලොවම සාමයේ රාජ්‍යයක් බවට පත්වීම තුළයි. එය තනි රටක අැති වන්නක් නාෙවේ. ජේසු "ලොව පුරා" සුබ අස්න දේශනා කිරීමට කරන අැරයුමේ අදහස එයයි. ගෝලියව සිතන මිනිසුන්ද අපි.

යහපතට කැපවන්න.

 • පාවුළු තුමා පවසන්නේ කුමක්ද ? "ඔබේ යහපත සඳහා සේවය කිරීමේ වරප්‍රසාදය" දෙවිඳුන් එතුමාට දී අැති බවයි.
 • සේවය කිරීම සේවය කරන්නාට ලැබෙන වර ප්‍රසාදයකි. සේවය ලබන්නාට නොවේ. මේ අාකල්පය ඉතා බැහැපත් එකකි. අද පූජ්‍ය පූජක ගිහි ධර්ම දූතයින් තුළ මේ බැහැපත් අාකල්පය තිබේද ?
 • පාවුළු තුමාද පවසන්නේ "සාමය" උදෙසා සියළු ජාතින්ගේ එකමුතුවට ක්‍රියා කළ යුතු බවයි. එදා තද බල ලෙස එකිනෙකා නොරිස්සු ජාතින් අතර එකමුතුභාවයට ක්‍රියා කිරීම ධර්මදූත කාර්යය බවයි එතුමා පෙන්වා දෙන්නේ.

"ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ විජාතින් ජුදෙව්වරැන් සමඟ හවුල් උරැම කාරයින්ද සභා ශරීරයේ හවුල් සාමාජිකයින්ද, පොරාෙන්දු වී හවුල් පංගුකාරයින් ද වේ"

 • සුබ අස්න දේශනා කිරීම දේව රාජ්‍ය සාම රාජ්‍ය ප්‍රකාශ කිරිම බව ඔබ හඳුනාගෙන තිබේනවාද ? සභාවාදය, සමිතිවාදය, පවුල්වාදය තිබෙනවාද ? එසේ නම් ඔබ ධර්ම දූතයෙකු නොවේ.

Jesustodaysl 2 වන වසර 32 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 21

Comments powered by CComment