හම්බ කරන දෙය තමා සඳහා භාවිතා කරනවා කියලා දෙයක් නෑ. ඔහු / ඇය කන්නේ බොන්නේ අදින්නේ, යන්නේ, හිතන්නේ, සියල්ල කරන්නේ දෙවිදුන් දුන් දූත කාර්ය උදෙසා නම් එතැන තියෙන්නේ 10 % ක් දීමේ ක්‍රිස්තියානිය නොවෙයි.

 

යැදුම - 3

යාච්ඥාව කියන්නේ තමන්ව මුළුමනින්ම දෙවියන් තුළ දිය කර හැරීමක්. ගොඩාක් කිතුනුවන්ට යාච්ඥාවේ ගැඹුර මඟ හැරිලා තිබෙනවා.

පිබිදුනු කිතුනු ජීවිතයක් ගත කරන භක්තිවන්ත යැයි තමන්ම නම් කරගත් කිතුනුවෙක් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇසුවා.

"ඔබ දෙවියන්ට 10 % දෙන්නේ නෑ නේද?"
"කාටද මම 10 % දෙන්න ඕනි" මම ඇහුවා
"පල්ලියට නැත්නම් සංඝයට" ඔහු කීවා.

10 % ක් දීම කියන්නේ තමා උපයන ආදායමින් 10 % ක් දීම, එතකොට දවසකට රු 500 සොයන කෙනාත් දවසට රු 500 000 සොයන කෙනාත් ඒ 10 % දෙන්න ඕනිද?

මම ඒ ප්‍රශ්න ඇසුවේ නෑ වගේම ඔහුගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේත් නෑ.

ඒ ප්‍රශ්නය එක්ක දෙවියන් ඉදිරියේ පෙනී උන්නා.

දෙවිදුන් අපට සියල්ල දීලා තියෙනවා. අපේ ජීවිත ගත්තොත් 10 % ක් දෙවියන්ගේ 90 % ක් අපේ නොවෙයි. 100 % ක් ම දෙවියන් දුන් තිළිණයක්.

එතකොට අපි දෙවියන්ට දෙන්න ඕනි 10 % ක් නොවෙයි 100 % ක්ම.

හැම දෙයක්ම දෙවිදුන්ට දෙන්න අවැසි බව දැනෙන හැඟෙන ඒ සඳහා ඉඩදෙන කෙනෙකුට 10 % ක් දීම අදාල නෑ.

හම්බ කරන දෙය තමා සඳහා භාවිතා කරනවා කියලා දෙයක් නෑ. ඔහු / ඇය කන්නේ බොන්නේ අදින්නේ, යන්නේ, හිතන්නේ, සියල්ල කරන්නේ දෙවිදුන් දුන් දූත කාර්ය උදෙසා නම් එතැන තියෙන්නේ 10 % ක් දීමේ ක්‍රිස්තියානිය නොවෙයි.

100% ක් දෙවිදුන්ට දෙන කෙනා තුළ මහා අතිරික්ක නෑ. ගොඩ ගසාගත් දේපල නෑ. ඔහු යැපෙනවා විතරයි. ඔහුගේ ඇයගේ පවුලේ අයගේ අවශ්‍යතා සඳහා වැය කරනවා පමණයි. ඒ හැරුනාම ඔහු / ඇය අනාගතයට පොදි ගසන්නෙක් නොවෙයි.

ආදායමෙන් 10% ක් දීලා ඉතිරි මුළු ආදායමත් තමාගේ මුළු කාලයත්, ශ්‍රමයත්, සිතුවිලිත් ධනය බලය මමත්වය වෙනුවෙන් වැය කරන කෙනා යාච්ඥාව තුළ නෑ.

යාච්ඥාව තුළ සිටින කෙනාගේ හදවත තමයි මේ ගීතිකාවේ තිබෙන්නේ.

බාරගන්න සමිදුනි
හැම නිදහස මගේ සිතේ
සිහිය නුවණ මනාපේ
පිළිගනු මැන සියළු දේ
මා සතු හෝ මටැති හෝ
හැමක ඔබෙන් මැ ලැබුවේ
ඒ හැම පිටින් යළිත් ඒ
පවරා දෙමි අතට ඔබේ

ජීවිතය දීම තමයි යාච්ඥාව. සිහිය නුවණ සිතුවිලි සියල්ල දෙවිදුන්ට දෙනවා. දෙවිදුන්ගේ සිහියට දෙවිදුන්ගේ නුවණට දෙවිදුන්ගේ මනාපයට අයිති වෙනවා. ඉඩ දෙනවා. දෙවිදුන්ගෙන් පිරෙනවා. ඒ තමයි යාච්ඥාව.

Jesustodaysl 2 වන වසර 31 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 14 

Comments powered by CComment