ධනවාදය, වන බල තන්හාව සාධාරණිකරණය කිරීමට දේව වචනය යොදා ගැනීම ප්‍රඥාවට පිටු පෑමකි. දේව වචනය නිගරු කිරීමකි. අද බොහෝ කිතුනුවන් එසේ කරති. එසේ කිරීමෙන් වළකින්න තීරණය කරමු.

සලමොන්ගේ ප්‍රඥාව   7/7-11

හෙබ්‍රෙව්                4/12-13

මාක්                    10/17-30

"බුදුනි ජේසුනි නබි නායක තුමෙනි

නොමිනිසුන් හට මිනිසත්කම දුන මැනවි

මිනිසුන් හට ප්‍රඥාව දුන මැනවි

ප්‍රඥාවන්තයින් සිහංසනාරුඩ කළ මැනවි"

 • ධනයෙන් ගැලවීම ලද නොහැකි බව දැකීම සැබෑ ප්‍රඥාව වන බව අද දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි පාඨයන්ගේ සාරාංශය ලෙස අපට සැලකිය හැකිය.
 • මෙය පිළිගන්නට බොහෝ දෙනෙකු අකමැතිය. නමුත් අවසාන වශයෙන් ගැලවීම, තීරණය වන්නේ ධනය, මුදල මුල් කරගත් සිතිමෙන් නිදහස්වීම මතයි. ධනය මුල්කරගත් සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කර ගැනිම මතයි.
 • මේ දේව අනාවරණය පිළිගැනීමට නොහැකි සදාතන ජීවනයට මාර්ගය විමසු මිනිසා මලානිකව අාපසු හැරී යයි. මන්ද ඔහුට වස්තු සම්භාරයක් තිබුණි.
 • ජේසු තුමන් එ් සිදුවීම දුටු සැමට හඬ නගා කියන සත්‍ය කුමක්ද ?

"ධනවතුන්ට දෙවියන්ගේ රාජ්‍යයට අැතුළුවීම කොතරම් දුෂ්කරද ධනවතෙකුට දෙවියන්ගේ රාජ්‍යයට අැතුළුවීමට වඩා ඔටුවෙකුට ඉඳිකටු මලින් රිංගා යාම පහසුය."

 • ධනවතා ධන තන්හාව ප්‍රහීන කළ විට එ් ධනය එහි හිමිකරුවන් සමඟ බෙදාගත්විට පමනක් (එනම් තව දුරටත් ධනවතෙකු නොවන විට) ඔහුට දේව රාජ්‍යයේ කොටස්කරුවෙකු විය හැකිය.
 • සැබෑ සත්‍යය අනාවරණය කරන දේව වචනය මිහිරි වචනයක් නොවේ. එය බලවත් අභියෝගයක් බව අදට නියමිත දෙවන කියවීම ප්‍රකාශ කරයි.

දෙවියන්ගේ වචනය

 • ජීවමානය
 • ක්‍රියාශීලිය
 • දෙමුහත් කඩුවකට වඩා තියුණුය.
 • අාත්මය ප්‍රාණයෙන්ද, සන්ධි අැටමිදුළුවලින්ද වෙන් කරන තරම් විනිවිද යන්නේය.
 • සිතේ සිතුවිලිද විනිවිද යන්නේය.
 • මේ දේව වචනය ඉදිරියේ ජේසු තුමා හමු වු එ් සදාතන ජීවිතයට මාර්ගය අාපු මිනිසා පසු බැස යන්නේය. 
 • අද අපිට දේව වචනය එවැනි බලපෑමක් කරනවාද ? නැත්නම් අපි නිසි ලෙස දේව වචනය මෙනෙහි කරන්නෝ නොවෙමු.
 • ධනවාදය, වන බල තන්හාව සාධාරණිකරණය කිරීමට දේව වචනය යොදා ගැනීම ප්‍රඥාවට පිටු පෑමකි. දේව වචනය නිගරු කිරීමකි. අද බොහෝ කිතුනුවන් එසේ කරති. එසේ කිරීමෙන් වළකින්න තීරණය කරමු. ජීවත් වීමට අවශ්‍ය නම් ධනයක් සොයනවා වෙනුවට ධනය සෙවීමට ජීවත්වන ජීවිත බවට පත්වීමෙන් වළකිමු. ධනය ගොඩගැසීම නිසා දහස් ගනන් කුසගින්නව හෙලන බව දකිමු.

Jesustodaysl 2 වන වසර 31 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 14

Comments powered by CComment