ද බොහෝ අාගමික නායකයින්ද කූට ව්‍යාපාරිකයින්, දූෂිත දේශපාලකයින් දැහැමියන් සේ බව්තිස්ම කරන්නේ තමන්ට ලැබෙන වාසි නිසාය. පල්ලි, පන්සල් වලට උපකාර කිරීම දේශපාලන අල්ලස් වූවද එ්වා භාර ගනිමින් ගරු නම්බු දෙන්නේ එ් නිසාය.

ප්‍රඥා       2/12, 17-20

ජාකොබ්   3/6, 4/3

මාක්       9/30-37

දැහැමි බව හා අදහැමි බව අතර සටන

 • ප්‍රඥා පොත තුළ "දැහැමියා" පිළිබඳ මිණුම් දණ්ඩක් සපයයි.
 • අද බොහෝ විට අාගමික නායකයින් පවා දැහැමි බව විග්‍රහ කරන්නේ ඉතා වැරදියට බව මේ අනුව පෙනේ.
 • පවතින ක්‍රමයට පක්ෂ එ් ක්‍රමය තුළ සිටින එ් ක්‍රමය අාරක්ෂා කරන්නන් දැහැමියන් නොවන බව මේ මිණුම් දණ්ඩ අනුව පැහැදිලි වේ. 
 • අද බොහෝ අාගමික නායකයින්ද කූට ව්‍යාපාරිකයින්, දූෂිත දේශපාලකයින් දැහැමියන් සේ බව්තිස්ම කරන්නේ තමන්ට ලැබෙන වාසි නිසාය. පල්ලි, පන්සල් වලට උපකාර කිරීම දේශපාලන අල්ලස් වූවද එ්වා භාර ගනිමින් ගරු නම්බු දෙන්නේ එ් නිසාය.
 • සැබෑ දාහැමියා පවතින දුෂ්ට ක්‍රමයට විරුද්ධය. එ් නිසාම අදහැමි අය ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් සැබැ දැහැමියක් වනසා දැමීමට ක්‍රියා කරති.

"දැහැමියා අපට කරදර කරන බැවින්ද අපේ ජීවිත ක්‍රමයට විරුද්ධ වන බැවින්ද නීතිය කඩ කරන විට අපට දොස් පවරන බැවින්ද විනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීම ගැන අපට චෝදනා කරන බැවින්ද... ලැජ්ජා සහිත මරණයකට ඔහු හෙළා දමමු"

උසස් තැනැත්තා කව්ද ?

 • ජේසු තුමන් පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කර අැත්තේ පවතින ලෞකික ජීවිත ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ජීවිත ක්‍රමයකි. 
 • ජේසුගේ ශ්‍රාවකයින්ට ද මේ බව තේරුම් ගැනීම පහසු නොවු බව අදට නියමිත සුවිශේෂි පාඨයෙන් පැහැදිලි වේ.
 • උසස් තැනැත්තා කව්ද ? යන විවාදයට මැදිහත් වන එතුමා ඊට අදාළ සැබෑ කිතුනු මිණුම් දණ්ඩ කෙටියෙන් නමුත් සෘජුව ප්‍රකාශ  කරන සේක. 

"ප්‍රථමයා වන්නට කැමැත්තේ හැම විටම අන්තිමයාත් හැමගේ සේවකයෙක් විය යුතුය."

 • මේ මිණුම් දණ්ඩ අාදේශ කරමින් අද අප රටේ තිබෙන දේශපාලනික සමාජීය හා අාගමික නායකත්වය මැන බලමු. ඔබට පැහැදිලි වන්නේ කුමක්ද ?
 • ජේසු කථා කරන්නේ සැබැ විපර්යාකාරක (වෙනසක් කරන) නායකත්වයක් බවත් නමුත් අපට සිටින්නේ ව්‍යාජ විපර්යාකාරක නායකයින් බවත් පැහැදිලි කර ගැනීම අපහසු නැත.
 • පවතින නායකත්වය නිවැරදිව හඳුනා ගනිමින් ඊට ප්‍රතිපක්ෂව වෙනස් නායකයින් වෙන්නට අපි ක්‍රියා කරමු.

ප්‍රඥාවේ වර්ග දෙකකි.

ක්‍රිස්තියානිය යනු ජිවිත ක්‍රමයකි. එ් ජීවිත ක්‍රමය යනු මංගල්‍ය, පිළිවෙත් හා පුද පූජා නොවන බව කියා අැත්තේ සමිදුන්මය.

ජේසු පෙන්වා දුන් නායකත්වය හා දැහැමි බව පිළිබඳව මිනුම් දඩු පසෙකලා තම තමන් ඉස්මතු වීම අරඹා සිටින මුල් ක්‍රිස්තියානි සභා වෙත ජාකොබ් තුමා ජේසුගේ ක්‍රමය හා ලෝකයේ ක්‍රම අතර වෙනස පහදා දෙන අාකාරය පෙන්වා දෙයි.

මේ පණිවුඩය තේරුම් ගැනීමට අදට නියමිත කියවීමට මදක් ඉදිරියට කියවිය යුතුය.

ලෝකයේ ප්‍රඥාව හා දේව ප්‍රඥාව එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධය. මේ ලෝකයේ ප්‍රඥාවේ ප්‍රතිඵල මොනවාද ?

"එය ලෞකිකය, කාමුකය, අමානුෂ්කය මන්ද ඊර්ෂ්‍යාවෙන් උන්නතිකාමයක් කොතැනද එතැන අවුල් වියවුල්ද සියලු නපුරු ක්‍රියාද අැත්තේය. එහෙත් ලෝකාන්තර ප්‍රඥාව පළමු කොට නිර්මලය ඊළඟට සාමකාමිය. සානුකම්පිතය, යුක්ති සහගතය. එය දයාවේන හා යහපත් ඵලවලින් හා පූර්ණව පක්ෂවාදිකාමින්ද කුහකකමින්ද තොරව පවතී."

 • ඔබ තුළ පවතින්නේ මේ දෙවර්ගයෙන් කුමන ප්‍රඥාවද ? අපේ සමිති සමාගම් තුළ පවතින්නේ මේ දෙවර්ගයෙන් කුමන ප්‍රඥාවද ?

සිතන්න.

ඔබේ සිතුවිලි බෙදා ගන්න.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 23

Comments powered by CComment