යම් සහෝරයකු හෝ සහෝදරියක හෝ අැඳුම් නැතිව, දිනපතා කෑම නැතිව සිටියදී ඔබගෙන් යමෙක් ඔවුන්ගේ ශාරිරික අවශ්‍යතා සපයා නොදී " ඔබට දෙවි පිහිටය. උණුසුම අැඳ පැළඳ කැඩී සතුටුවන්නැයි"යි ඔවුනට කියන්නේ නම්, එයින් මොන යහපතක්ද ?

යෙසායා    50/5-9

ජාකොබ්    2/14-18

මාක්        8/27-35

කීකරුකම පීඩිත ජන සුබ සෙතටයි.

 • යෙසායා දිවැසිවරයාගේ පොතේ ස්වාමින් වහන්සෙගේ සේවකයාගේ කීකරුකම ගැන කියැවෙන ගීතයක කොටසක් අද පළමු දේව ප්‍රකාශනයයි.

පීඩාවට පත්වූවන් ශක්තිමත් 

කරණ පිණිස

ගුරුවරයෙකු මෙන් මා කිව යුතු 

දේ ගැන

සිසුවෙකු මෙන් එතුමන්ට සවන්

දෙන පිණිස

සමිඳාණෝ හැම උදයකම මා තුළ

උනන්දුවක් අැති කරවන සේක

 • කීකරු වන්නේ කුමකටද ? දෙවියන් දුන් මෙහෙවර ඉටු කිරිමටය. එම මෙහෙවර කුමක්ද ? පීඩිත වූවන් ශක්තිමත් කිරීමයි. අද බොහෝ පූජක ගිහි පැවිදි අයට අමතකව අැති සත්‍යයකි මේ. අපගේ කැපවීම් හරය "පීඩිතයින් මිදීම" බව
 • මේ මෙහෙවර සඳහා හැම උදයකම දෙවිදුන් ඉදිරියේ පෙනී සිටිමින් එතුමන්ගෙන් උගත යුතුය. එ් මෙහෙවර අපේම ශක්තියෙන් කළ නොහැකිය. එ් සඳහා සමිඳුන්ගේ බලය අවැසිය.

නොමැරුනු අැදහිල්ලක් වෙත

 • අද දෙවැනි කියවීම පැහැදිලි කළ යුතු නැත. එ් වෙනුවට එය පාඩම් කරගත යුතුය. ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුය. 

"මාගේ සහෝදරයෙනි, තමාට අැදහිල්ල අැතැයි යමෙකු කීවත් ක්‍රියාවලින් එය ප්‍රකාශ නොවේ නම් ඉන් වැඩක් අැත්ද ?"

එවැනි අැදහිල්ලක් ඔහුට ගැලවීම ගෙන දෙයිද ?

යම් සහෝරයකු හෝ සහෝදරියක හෝ අැඳුම් නැතිව, දිනපතා කෑම නැතිව සිටියදී ඔබගෙන් යමෙක් ඔවුන්ගේ ශාරිරික අවශ්‍යතා සපයා නොදී " ඔබට දෙවි පිහිටය. උණුසුම අැඳ පැළඳ කැඩී සතුටුවන්නැයි"යි ඔවුනට කියන්නේ නම්, එයින් මොන යහපතක්ද ?

අැදහිල්ල ගැනත් කිය යුත්තේ එයමයි. ක්‍රියා විරහිත අැදහිල්ල මළ අැදහිල්ලකි.

මේ ලෝකයට වඩා වෙනස් වෙන්න.

 • අද නියමිත සුවිශේෂ පාඨය ජේසු තුමන් තම ශ්‍රාවක සංඝය සමඟ කරන කථා බහකි.

එහි අන්තර්ගතය නැවත කිය වේ.

 1. තමා කව්රුන් කියා මිනිස්සු කියත්දැයි ශ්‍රාවකයින්ගෙන් විමසීම.
 2. තමා කව්රුන් දැයි ශ්‍රාවකයිගෙන් විමසීම.
 3. පේදුරු තුමා පිළිතුරු දෙමින් ක්‍රිස්තුවරයා යැයි පැවසීම.
 4. පේදුරුට උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුවරයාගේ ඉරණම පැහැදිලි කිරීම.
 5. පේදුරු එ් පැහැදිලි කිරිම ගැන ජේසු තුමාට චෝදනා කිරීම.
 6. උන්වහන්සේ පේදුරුට තදින් චෝදනා කිරීම.

"සාතන් අහකට යව. නුඹ සිතන්නේ මිනිසුන් සිතන විදිහට දෙවිඳුන් සිතන විදිහට නාෙවේ"

  7. පේදුරුට චෝදනා කිරිමෙන් පසු උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයින්ට ශ්‍රාවක බවේ භාරදුර කම කියාදීම.

"යමෙක් මා අනුව එන්න කැමැත්තේද ඔහු තම කම නසා කුරුසිය දරා මා අනුව එ්වා"

අපි සිතමු

කුරුසිය දරා ජේසු අනුව යන්නන්ද ? අපි සිතන්නේ දෙවියන් සිතන විදිහටද ? මිනිස්සුන් සිතන විදිහටද ?

ප්‍රාණයාණනී
අපේ මැරුනු ඇදහිල්ලට
පණ පොවන්න පණ පොවන්න
ඔබේ හුස්ම පිළිගන්නම්
ප්‍රාණයාණනී

 

වද පිදුනු ඇදහිල්ලේ

මුල් උදුරා දවාලන්න

ඔබේ ගින්න පිළිගන්නම්

ප්‍රාණයාණනී

Jesustodaysl වන වසර 28 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 16

Comments powered by CComment