ධනය, පිරිස් බලය සහ කීර්තිය ක්‍රමයෙන් එ්කරාශී වන විට, එ්වා කෙරෙහි වඩ වඩා ගිජුවීමේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය නිසා සංවිධානයේ ශක්තිමත් බවට සහ නායකත්වයේ ස්ථාවරය බවට හේතු වන අයුරින්, ගුණාත්මක අරමුණු හීලෑ කර ගැනීමට සිදු වේ.

සංවිධානයන් ශක්තිමත්ව ව්‍යාප්ත වන විට එහි ගණාත්මකබව හීන වේ. එම ස්වභාවය අදාල වනුයේ වානිජ හෝ සමාජ සේවා සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් නොව, සමාජ වෙනසකට මැදිහත්වීමේ අරමුණින් බිහිවන අාගමික, දේශපාලන සහ මතවාදි බලවේගයන් සම්බාධයෙනි.

ධනය, පිරිස් බලය සහ කීර්තිය ක්‍රමයෙන් එ්කරාශී වන විට, එ්වා කෙරෙහි වඩ වඩා ගිජුවීමේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය නිසා සංවිධානයේ ශක්තිමත් බවට සහ නායකත්වයේ ස්ථාවරය බවට හේතු වන අයුරින්, ගුණාත්මක අරමුණු හීලෑ කර ගැනීමට සිදු වේ.

එම අනර්ථය වලක්වා ගැනීම සඳහා වූ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයන් වනුයේ ජීවිතය සහ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳ වූ අවදිබව පවත්වාගෙන යාමය.

අනුන්ට කරදර කිරීමට අැති අකමැත්ත හැකි අයුරින් අනෙකකුට සහනයක් වීමට අැති කැමැත්ත, මූලික පොදු අරමුණ පිළිබඳව වූ අවදිබව, හෘදසාක්ෂියේ සංවේදිකම, සිතීමේ අදීනකම, සවන් දී අනුන්ව තේරුම් ගැනීමේ උවමනාව, විවෘතකම, නිහතමානීකම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය බව අාදිය පුද්ගලයන්ගේ ගුණාත්මක අගයන්ය.

සංවිධානය සීග්‍ර වර්ධනය සඳහා, සාමාජිකයන්ගේ ගුණාත්මකබව, අනුුබලයන් නොව අවහිරයකි. සංවිධානයේ සීග්‍ර වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වනුයේ සාමාජිකයන්ගේ අාධානග්‍රාහී අාවේගශීලි කැපවීමය. දේවල් කරමින් රජයනට බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාව යම් සංවිධානයකට ලැබෙනුයේ එය දීප ව්‍යාප්ත යෝධ සංවිධානයක් නම් පමණක් බව ද සැබැවකි. 

සංවිධානය වීම අනවශ්‍ය යැයි මම කිසිසේත් අදහස් නොකරමි. මා අදහස් කරනුයේ සංවිධානයන් ලෝකයට විමුක්තිදායක අාශිර්වාදයන් වනුයේ එහි සීග්‍ර වර්ධනය හෝ ශක්තිමත්කම හෝ අනුව නොව එහි සාමාජිකයන්ගේ ප්‍රබුද්ධකම අනුව බව ය. එබැවින් අප මුල් තැන දිය යුත්තේ උත්තරීතර මිනිසත්කම අප තුළ මතු කර ගැනීම සඳහා බවය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරන අපගේ හැසිරීම් ප්‍රජාතන්ත්‍රීය නොවේ නම් අප ඉන්නේ අඳුරකය. මානව හිමිකම් ගැන අනුන්ව දැනුවත් කරන අප ම මානව හිමිකම් නොතකා ක්‍රියාකරන්නේ නම් අප ඉන්නේ අඳුරකය. වර්ගභේදය හෙළා දකින අප තුළම වාර්ගිකාලය අැත්නම් අප ඉන්නේ අඳුරකය. අපේ පසුගිය රැස්වීමකදි, අපේ සාමාජිකයකු වූ විශ්‍රාමික විදුහල්පතිවරයෙකු සිංහලයන්ගේ ජනග්‍රහණ වර්ධන වේගය පිරිහී අැතැයි ඉතා සංවේගයෙන් කතා කළේය. ශ්‍රාවක සාමාජික බහුතරය එය අනුමත කරමින් තම තමන්ගේ බලවත් සංවේගය ද ඊට එකතු කළහ.

පුද්ගලයන්ගේ මානය අගයන් උසස් වීමට ඉවහල් වනුයේ දේශන, වැඩමුළු හෝ පාඨමාලා නොව වෙනත් දෙයක් බව මගේ පෞද්ගලික අනුමානය වේ. එ් වෙනත් දේ වනාහි දැනට අපට මුළුමතින්ම අාගන්තුකව පවතින ගවේෂණශීලි වූ ද, හෘදයාන්ගම වූ ද, ප්‍රජාතන්ත්‍රීය වූ ද, නිරුත්සාහික වූ ද, නිර්මාණාත්මක වූ ද සැබෑ සංවාදය හඳුනා ගැනීමය.

දේශනයකින් පසුව සභාවේ සියල්ලන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට දැනට අප හුරු වී සිටින සාකච්ඡා සභාවන් වනාහී සැබෑ සංවාදයන් නාෙවේ. සැබෑ සංවාදයන් සිදු විය හැක්කේ දෙතුන් දෙනා බැගින් වූ කුඩා කණ්ඩායම් තුළය.

සපුගස්කන්දේ  රංජිත්

jesustodaysl 2 වන වසර 27 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 09

 

Comments powered by CComment