දේව සම්ප්‍රදාය හා මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදාය එකිනෙකට වෙනස්ය. බොහෝ නායකයෝ දේව අාඥාව යැයි කියා ගනිමින් මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදායන් පවත්වා ගනිති. එසේ කිරිම කෙෙරාටික කමකි. මුවින් දෙවිඳුන් පසසමින් ක්‍රියාවෙන් ලෝකයේ සම්ප්‍රදායන් රැකීම රැවටීමකි.

 ද්වීතිය නීති     4/1-2

ජාකොබ්         1/17-18, 21-22,27

ශු. මතෙව්       7/1-8, 14-15, 21-23

අාරක්ෂා කරමින් පිළිපදින්න

 • මෝසෙස් ඊශ්‍රායල්වරුන්ට පවසන්නේ ඔහු ජනතාවට ලබාදෙන නීතිරීති දෙවිඳුන් ගේ නීති රීති වන බවයි.
 • දේව නීතිය අාරක්ෂා කරන අතර වඩා වැදගත් වන්නේ එ් පිළිපැදීමයි.
 • මෙහිදි නීතිරීති යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යවස්ථාවයි. ගිවිසුමයි. නව ලොවක් පවත්වා ගැනීමට අදාල දේව අභිමතයි. මෙහිදි අප මතක තබාගත යුත්තේ වයවෂ්ථාවේ, නීතිරීති වල අරමුන අලුත් දේශය, නිදහස සපිරි ජීවිත පැවැත්ම පවත්වා ගැනීම බවයි.
 • මේ නීති රීති පිළිපැදිෙම් ප්‍රතිඵලය වන්නේ අන් කිසිදු දේශයක නැති විමුක්තිදායක පැවැත්මක් මේ දේශයේ තිබීමයි. එ් දකින අන් දේශවල ජනයා මේ දේශය අගය කරනු අැත.
 • නැණවත් කම යනු "විමුක්තිදායක පැවැත්ම" පවත්වා ගැනීමයි.

අපි අප රට තුළ, අප මීසම් තුළ, අප පවුල් තුළ විමුක්තිදායක පැවැත්ම පවත්වා ගන්නවාද ? 

දේව අාඥා හා මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදායන්

 • අද දින සුපුවත ඉතා පැහැදිලි ලෙස ජේසු තුමා සම්ප්‍රදායන් ගැන දැක් වූ අදහස පෙන්වා දේ.
 1. දේව සම්ප්‍රදාය හා මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදාය එකිනෙකට වෙනසය.
 2. බොහෝ නායකයෝ දේව අාඥාව යැයි කියා ගනිමින් මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදායන් පවත්වා ගනිති.
 3. එසේ කිරිම කෙෙරාටික කමකි.
 4. මුවින් දෙවිඳුන් පසසමින් ක්‍රියාවෙන් ලෝකයේ සම්ප්‍රදායන් රැකීම රැවටීමකි.
 5. බොහෝ මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදායන්, පිළිවෙත් නිසරුය. එ්වා පිළිපැදීමෙන් තමන් දෙවිඳුන් නමදිනවා යැයි සිතීම මුලාවකි. 
 6. මිනිසා කෙළසනු ලබන්නේ පිටතින් මිනිසාට අැතුළු වන දේ නිසා නාෙවේ. මිනිස් සිත තුළ මතුවන නපුරු චේතන, කාමරාග නිසාය.

අපිත් පරිසිවරුන් සේ හැසිරෙමුද ?

ජේසුස් කාලය වන විට දස පනතට අමතරව එය ඉටුකිරීමට අවශ්‍ය අනු රීතින් ලෙස නීති 613 ක් ජනතාවට එදා අාගමික සහ සමාජ නායකයෝ ගොඩනගා තිබුනි.

එ්වා අාගම විසින් ජතාවට පටවන ලද දැවැන්ත බරක් විය. ජනතාවට "විමුක්තිය" දෙන වෙනස්වීම් මිස ජනතාවට බරක් වන වෙනස්වීම් දේව අභිමතය නොවේ.

අපි නීතිරීති වලින් අපේ පවුලේ ගමේ මීසමේ අයව තලා පෙළා දමනවාද ?

දුෂ්ටකම ඉවතලන්න.

 • ජාකොබ් තුමාගේ හසුන ප්‍රායෝගික කිතුනු ජීවිතය ප්‍රබලව ඉස්මතු කරන හසුනකි.
 • මෙහි අදට නියමිත කොටස තේරුම් ගැනීමට මේ කුඩා සංදේශය සම්පූර්ණයෙන්ම කියවීම උදව්වක් වනු අැත.
 • ජේසු තුමාගේ ව්‍යවස්ථාව හා සම්ප්‍රදාය ගැන ස්ථිරසාර දැක්ම මේ තුළින් ඉදිරියට ගෙන යයි.
 • නිදහස දෙන ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාවේ යෙදවීම අවධාරණය කරයි. 
 1. දුෂ්ටකම් හා අධම දේ ඉවතලන්න.
 2. ගැලවීම දෙන දහම් පණිවුඩය පිළිගන්න.
 3. තමන්ව රටවා නොගෙන දහම් පණිවුඩය අසන්නන් පමණක් නොවී එය පිළිපදින්නන් වන්න.

 ගැලවීම ලැබෙන්නේ දහම් පණිවුඩය අැසීමෙන්, ගැයීමෙන්, දේශනා කීමෙන්, ලවීමෙන් නොව පිළිපැදීමෙන් පමණමය.

jesustodaysl 2 වන වසර 26 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 02

Comments powered by CComment