ඉරුදින සුපුවත.

ශාරීරික කුසගින්න අාහාරයක් අවශ්‍ය වනවා සේම අාධ්‍යාත්මික කුසගින්නටත් අාහාරයක් අවශ්‍ය වේ. එ් වනාහි ක්‍රිස්තු අධ්‍යාත්මයයි. එ් තුළ සිටින්නාව සාගින්නක් නැත.

නික්මයාම     16/2-4, 12-15

එපීස           14/17, 20-24

ශු. ජොහාන්   6/24-35

පීඩිතයාගේ වහල් සිතීම

 • ඉශ්රායල් ජනයා මිසරයේ වහල්කමින් නික්මයන ගමනේදි මෝසේට හා අාරොන්ට විරුද්ධව මැසිවිලි කියති.

"මිසර දේශයේදි අපි මැරුණෙමු. කොතරම් යහපත්ද ? අපට මස් පිරුණු බඳුන් ළඟ වාඩි වී අැති තරම් කන්නට තිබුණි. එහෙත් ඔබ මේ මහා ජනතාව මරා දැමීමට පාළුකරයට ගෙනාවහුය."

 • මේ පීඩිත ජනතාව කුසගින්න දරාගත නොහැකිව වහල්කම හොඳ යැයි කියද්දී දෙවිඳුන්ගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ? එම පීඩිතයාට බැන වැදීමද ? "තොපිට විමුක්තිය දෙනවාට වඩා හොඳයි මගේ පාඩුවේ සිටියානම්" වැනි කලකිරුණු ප්‍රතිචාරයක්ද ? නැත. ඔවුන් පෝෂණය කිරීමයි.
 • පීඩිතයාගේ ගැලවීමට දෙවිඳුන් ක්‍රියා කරන්නේ ඔහු / අැය පීඩිත නිසා මිස යහපත් නිසි නාෙවේ
 • පීඩිතයා තුළම වහල් සිතීමක් අැත. නිවහල් වීමේ අරගලයට වඩා වහල්වීම වගකීමෙන් තොර පැවැත්මක සිටිම පහසුය.
 • අද බොහෝ දෙනෙකු පීඩිතයින්ට සේවය කරන්නට ගොස් පීඩිතයින් බැණ වදින්නේ දේව සිත නැති නිසාය.

අපිත් මේ සත්‍යය තේරුම්ගෙන සිටිමුද ? ජීවිතය දෙස දේව අැසින් බලනවාද ?

ජීවන දායක භෝජනය

 • ජේසු තුමන් තුළ පැවැතීයේ දේව තාත්තා පීඩිතයා දෙස බැලු හදවතමයි. දැක්මමයි.
 • කුසගිනි මිනිසුන්ට අාහාර දීමට එතුමා ඉදිරිපත් වූයේ එ් හදවත නිසාය.
 • ජේසු තුමා අද සුවිශේෂය තුළින් අවධාරණය කරන්නේ "සදාතන ජීවිතයට ඉවහල් වන අාහාරය ගැන වීර්ය වඩන්න" යන කරුණයි. 
 • එ් අාහාරය තමන් බව පවසන එතුමා තමා තුළ පවතින ලෙස ජනතාවට අැරයුම් කරන සේක. 
 • කුසගින්න ඉක්ම වු අධ්‍යාත්මික කුසගින්නක් නැත්නම් සැබෑ විමුක්තිය අත්පත් කර ගත නොහැකිය. කටු ලෙව කන ජීවිතයකට සීමා නොවීමට අැති අධ්‍යාත්මික කුසගින්න අැත්තෝ පමණක් විමුක්තිය අත්පත් කරගත්තෝය.
 • ශාරීරික කුසගින්න අාහාරයක් අවශ්‍ය වනවා සේම අාධ්‍යාත්මික කුසගින්නටත් අාහාරයක් අවශ්‍ය වේ. එ් වනාහි ක්‍රිස්තු අධ්‍යාත්මයයි. එ් තුළ සිටින්නාව සාගින්නක් නැත.

අපිට මේ අාධ්‍යාත්මික කුසගින්න තිබෙනවාද ?

නව මිනිසුන් වෙන්න.

 • එපිසි සංඝයේ ජනයාට පාවුළු තුමා අවධාරණය කරන්නේ කුමක් ද ?

"තෘෂ්ණාවලින් මුළා වී විනාශ වන්නාමු පරණ ස්වභාවය අහක දමා අාධ්‍යාත්මික නවතාවයක් අැති කරගන්න" ශාරීරික කුසගින්නට ශාරිරීක පීපාසයට පමනක් අාහාර සාෙයන මිනිසා තෘෂ්ණාවට මුලාව මිනිසෙකි. එ් පරණ මිනිසාව ගැලවීමක් නැත.

අපි එ් පරණ මිනිසුන්ද ?

පරණ පුරුදු තෘස්ණාබරිත ජීවීතය තුළ සිටිමින් ශුද්ධ සහභාගීකමට සහභාගී වූ පමණින් දිව්‍යසත්ප්‍රසාදය ලැබු පමණින් අපි ගැලවීම නොලබමු.

අපි නව මිනිසුන් විය යුතුය. ඔබ එ් නව මිනිසා ද ?

jesustodaysl 2 වන වසර 22 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 05

Comments powered by CComment