ඉරුදින සුපුවත

ජන දුක දකින්නට ජනතාව අතර සිටිය යුතුය. ජනතාව සිටින තැන්වල සැරි සැරිය යුතුය. ජනතාව විසුරුවා තිබෙන අයුරු දැකගත යුතුය. එවැනි නායකයින්, පූජකයින්, ශ්‍රාවකයින් ඉල්ලා යදින ලෙසයි උන්වහන්සේ පවසන්නේ.

යෙසායා    6-9,
එපිය       1/3-14,
මතෙව්     9/35-38

මිනිසෙක් අවැසියි දෙවිඳුන්ට
යවන්න එතුමා වෙනුවෙන්
පිසින්න දිළිඳුන් කඳුලැල්
මුදන්න සිරගත වූවන්
මිනිසෙක් අවැසියි දෙවිදුන්ට
යවන්න එතුමා වෙනුවෙන්

කැමැති ද වන්නට ඒ මිනිසා ඔබ ?
කැමැතිද වන්නට ඒ ගැහැනිය ඔබ ?

මා යැව්ව මැනව

 • අද පළමු කියවීම, යෙසායා දිවැසිවරයාගේ කැඳවීම ගැනයි.
 • දිවැසිවර කැඳවීමක ලක්ෂණ මේ කොටස තුල ප්‍රබලව මතු කෙරේ.
  - කැඳවනු ලැබීම.
  - දුබල බව ප්‍රකාශ කිරීම
  - දෙවිදුන් විසින් ශක්තිමක් කිරීම
  - කැඳවීමට කැමැත්ත දැක්වීම
 • දිවැසිවර ප්‍රකාශ කරන්නට වෙන්නේ පාපිෂ්ඨ ජනතාවකටය. දිවැසිවරයාද මුළු මනින් සුදනෙකු නොවේ.
 • “අපවිත්‍ර තොල් ඇති මිනිසෙකු වන අපවිත්‍ර තොල් ඇති සෙනඟක් අතරේ ජීවත් බව මම”
 • එසේ පවසා කැඳවීමත් පලායන්නට ජෙරමියාට නොහැකි විය. අප හැමද පූජකවරුන් පමණක් නොවේ. සියලු දෙනාම දේව රාජ්‍ය ගොඩනැගීමට කැඳවා ඇත. ඒ කැඳවීමෙන් ඉවත් වෙන්නට නිහදසට කාරණා කීම දේව කැමැත්ත නොවේ.
 • සමිඳුන් අපවිත්‍ර තොල් ගින්නෙන් ආලේප කර ශක්තිමත් කර කැඳවීම ඉටු කිරීමට ආරාධනා කරයි. දිවැසිවරයා පිළිතුරු දෙයි.

"මෙන්න මම මෙහිය. මා යැව්ව මැනව"

මොහොතක් සිතන්න.

පුංචිම පුංචි දේවලදීත් අපි මේ පිළිතුරු දෙනවාද ?

පුංචි දුවෙක් පුතෙක් ලෙස පුංචි දෙයක් කරන්නට කිවු විට අැයි මටම කියන්නේ කියා කියනවා ද? වෙන කාට හරි කියන්න කියනවාද ? මම කරන්නම් කියනවාද ? තරුණයින් ලෙස සමාජය තුළ යහපත් දේ කිරීමට දෙවිඳුන් අාරාධනා කරන විට "මා යන්නම් සමිදුනි කියනවාද ?

සිතන්න

කැඳවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම යනු ගැලවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. හරි දේට බැයි කියන විට අප කරන්නේ වැරදි දේට හා කීමයි.

ගොවියෙක් වෙන්න.

 • අද සුවිශේෂ පාඨය මතෙව් තුමාගේ සුවිශේෂියෙනි. ඊට දී අැති ශීර්ෂය වන්නේ "මහා කාරුණිකයාණෝ" යන්නයි.
 • දෙවිඳුන් මහා කාරුණියාණෝය. එතුමා කාව හෝ කැඳවන්නේ මහා කාරුණික සේවාවකට මිස අධිපතිවාදි භූමිකාවකට නොවේ. 
 • මේ කාරුණිකභාවය හදවත් ගැඹුරු පතුලින් මතුවීමට නම් එඬේරා නායකයා, පූජකයා ජනතාවෙග් අත්දැකීමට සමීප විය යුතුය. ජේසු තුමා තුළ පැවැතියේ එ් ගුණයයි. 

"ජේසුස්වහන්සේ.... සියලු නුවරවල හා ගම්වල සැරි සැරු සේක. ජේසුස් වහන්සේ ජනකාය දැක, ඔවුන් එඬේරෙකු නැති බැටළුවන් මෙන් දුක් ගැහැට විඳිමින් විසිර ගොස් සිටින බැවින් ඔවුන්ට අනුකම්පා කළ සේක "

 • ජන දුක දකින්නට ජනතාව අතර සිටිය යුතුය. ජනතාව සිටින තැන්වල සැරි සැරිය යුතුය. ජනතාව විසුරුවා තිබෙන අයුරු දැකගත යුතුය. එවැනි නායකයින්, පූජකයින්, ශ්‍රාවකයින් ඉල්ලා යදින ලෙසයි උන්වහන්සේ පවසන්නේ.

අපව තෝරාගෙන අැත.

 • සෑම කිතුනුවෙකුටම එ් කැඳවීම සඳහා තෝරාගෙන තිබෙන බව පාවුළු තුමා අවධාරණය කරයි.
 • විසිරි සිටින ජනයා, එකතු කිරීමේ කැඳවීමට අපි සාක්ෂි දරමු.

"අන්කෙනෙකු එහි යවනු නොහැකිද ?

බාලයෙක් මම අනේ සමිදුනි

හැගුනත් දැනුනත් ඵලසින්

කැමැතියි දුර්වල මම දැන්

යවන්න ඔබ රිසි අයුරින්."

ඉහත ගී කණ්ඩය අපගේ යැදුම කරගනිමු. එ් අනුව ක්‍රියා කරමු. එ් අනුව ක්‍රියා කරමු.

jesustodaysl 2 වන වසර 21 වන සතිය 2018 ජූලි 29

 

Comments powered by CComment