ඉරු දින සුපුවත 

ස්නාවක ජුවාමි තුමා උපදින්නේ වඳ යැයි කියු එළිසබෙත් තුමියගේ කුසෙනි. වඳ බවට පත් වි ඵල දැරීමක් නැති අැදහිල්ලට අභියෝග කරමින් එය ඵල දරන අැදහිල්ලක් කිරීමට මඟ සැරසීම ඔහුව කැඳවනු ලබයි.

යෙසායා    49/1-6

ක්‍රියා        13/22-26

ශු. ලුක්     1/57-66, 30

දිවැසියේ වචනයම පවසමු.

 • යෙසායා දිවැසිවරයාගේ පොත තුළ දේව කැමැත්ත ඉටු කරන්නා "සමිඳුන්ගේ සේවකයා" ලෙස හඳුන්වන ප්‍රධාන ගීතිකා 4 ක් අැත. අද දින අැත්තේ ඉන් එකකි. 
 • ස්වාමින් වහන්සෙගේ සේවකයා ඔහු ඉපදෙන්නට පෙර සිටම තෝරාගත්තෙකි. අප හැම ද ස්වාමින් වහන්සෙගේ සේවකයින් වීමට විවිධ අයුරින් කැඳවීම ලබා අැත.
 • ස්වාමින් වහන්සේෙගේ සේවකයාෙග් වචන "තියුණු කඩුවක්" වැනී යැයි අවධාරණ කෙරේ.
 • තියුණු කඩුව යන යෙදුම තව තැනකදි විස්තර කරන්නේ සන්ධිවලින් අැට මිදුළු වෙන්කරන තරම් සියුම් කඩුවක් බවයි.
 • කිතුනුවන් ලෙස අපි දිවැසියේ මෙහෙවර කරන්නේ නම් අපේ වචන මිනිසුන්ගේ හදවත් පසාරු කරගෙන යමින් ඔවුන් පශ්චාත්තාපයට කැඳවන වචන විය යුතුයි.
 • ස්නාවක ජුවාමි තුමාගේ වචන කොතරම් කඩු තුඩක් මෙන් වූවාද කියතොත් රජතුමා ඔහු සිරභාරයට පත් කළේය.
 • පාළුකරය තුළ මොරගසන හඬක් වීමට අද දෙවිඳුන් අපව කැඳවයි. අපි එවැනි දිවැසිවර වචන අගය කරනවාද ? එ්වා දෘඩ විවේචනය යැයි කියා පිළිකුල් කරනවාද ?

සමිඳු හස්තය වැදුණු මිනිසෙකුවන්න.

 • ලුක් තුමා අපට ස්වානවක ජුවාමි තුමාගේ චර්ම ඡේදන පිළිවෙත ගැන විස්තර කරයි.
 • ළමයාගේ නම ලෙස අම්මා හා තාත්තා යන දෙන්නාම වචන වලින් නැතත් හදවතින් එකඟ වන්නේ දෙවිඳුන් දුන් නමටයි. 
 • පිරිස සම්ප්‍රදායට නතු වෙමින් එවැනි නමක් සනුහරය තුළම නැතැයි කීවත් මව හා පියා සම්මතයට යට නොවි දේව කැමැත්ත ඉටු කරයි.
 • නම තැබීම සමඟ සකරියස් තුළ තිබු ගොළු බව සුවපත් වෙයි. ඔහු කථා කරයි. එමඟින් මේ පුතා සමාජයේ නිහඬ බව නිමා කරන අඬහැරයක් වන බව පෙන්වයි. 
 • ස්නාවක ජුවාමි තුමා උපදින්නේ වඳ යැයි කියු එළිසබෙත් තුමියගේ කුසෙනි. වඳ බවට පත් වි ඵල දැරීමක් නැති අැදහිල්ලට අභියෝග කරමින් එය ඵල දරන අැදහිල්ලක් කිරීමට මඟ සැරසීම ඔහුව කැඳවනු ලබයි.
 • සමිඳු හස්තය වැදුනු මිනිසෙකු සෑම විටම ඵල දරන්නෙකු වේ.

ඔබ ඵල දරන අැදහිල්ලක් අැත්තෙක්ද ? ඔබට අැත්තේ වඳ පිදුණු අැදහිල්ලක්ද ? අපට අැත්තේ වඳ පිදුණු අැදහිල්ලක්ද ?

මෙහෙවර ගැලවීම උදෙසාය.

 • ස්නාවක ජුවාමිගේ මෙහෙවර ගැන ක්‍රියා පොත සඳහන් කරයි.
 • ඔහුගේ මෙහෙය නිමවන තැනින් ජේසු තුමා ඉදිරියට ගමන් කරනු ලැබු බව සුවිශේෂකවරු පෙන්වාදී අැත.
 • සමිඳුන්ගේ සේවකයා ලෙස ඊශ්‍රායල්වරුන්ගේ මෙන්ම මුළු ලොවේද ගැලවීම උදෙසා ක්‍රියා කිරීමට අපවද කැඳවයි.
 • අද බාෙහාේ විට මිනිසුන්ව ගලවනු වෙනුවට මිනිසුන්ව අැඳ බැඳ තබා ගැනීමට කිතුනුවෝ ක්‍රියා කරනු දැකිය හැකිය. එය සමිඳු කැමැත්ත නොවේ.

"මුළු ලොව ගලවන පිණිස

සියලු ජාතින් හට

අාලෝකයක් වන්නට

මම සලස්වන්නෙමි" 

 • මෙහෙවර ගැලවීම උදෙසාය. ගැලවීම විශ්වීයටම ය.

 

 jesustodaysl 2 වන වසර 16 වන සතිය 2018 ජූනි 24

Comments powered by CComment