ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 28 වන ඉරු දින

කඳුළු පිස දැමීම දේව කැමැත්තයි.

 

දිනයට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

යෙසායා      75/6-10
පිලිප්පි        4/12-14, 19-20
මතෙව්        22/1-14

 

 • දෙවිඳුන් ජනතාව දුක් විදිනවාට කැමැති නොවන සේක.
 • උන්වහන්සේ ජනතාව වෙනුවෙන් සූදානම් කරන්නේ මළ බතක් නොවේ. මංගල භෝජනයකි.
 • ඒ මංගල භෝජනය තෝරාගත් පිරිසකට නොව සියළු ජාතින්ටය.
 • උන්වහන්සේ සියලු ජාතින් වසාගෙන පැවතින දුන නැමැති වලාකුළ පහ කරන සේක. මරණය සදහටම විනාශ කර දමන සේක. සියලු මුහුණුවලින් කඳුළු පිසදමන සේක.
 • දුක, වේදනා, පීඩාව, කඳුළ දෙවිදුන්ගේ කැමැත්ත යැයි කිම දෙවියන්ට එරෙහි වීමෙකි. දේව කැමැත්ත විකෘති කිරිමකි. එසේම ගැලවීම විමුක්තිය එක් ජාතියකට, එක් පිරිසකට පමණකැයි කීමද එවැනීම දේව අපහසයකි. විකෘති කිරිමකි.

සමිදුන් තුළ සියල්ලට මුහුණ දිය හැකිය.

 • පාවුළු තුමා පිලිප්පිවරුන්ට ලියා යවන්නේ දේව රාජ්‍ය උදෙසා කැපවූවෙකු ලෙස සියල්ලට මුහුණදීමේ හැකියාව පිළිබඳ ස්වකීය අත්දැකීමයි.
 • අඟහිඟකම් වලට මුහුණ දීමේ ශක්තිය දේව රාජ්‍යයට කැපවෙන්නනෙකුට අවැසිය.
 •  බොහෝ දෙනා ඇළුම් කරන පාඨයක් මේ තුළ පවතී. ‘මා බලවත් කරන නැනත්වහන්සේ තුළ මට සියළු දේ කළ හැකිය”
 • මෙහිදි සියළු දේ යනු අපි කැමැති කැමැති දේ නොවේ. දේව රාජ්‍ය උදෙසා කළ හැකි සියල්ලයි.
 • පාවුළු තුමා ද පැහැදිලිව පවසන්නේ දෙවියන්ගේ කැමැත්ත අඟහිඟ ඇති කිරිම නොව අඟහිඟ පිරවීම බවයි. එකිනෙකාට උපකාර කිරිමෙන් එය සිදු කළ යුතු බවයි
 • අඟහිඟ නිසා දුකින් පෙළන්නේ නම් අනෙකා ඊට යමක් කළ යුතුයි.

අපි දේව රාජ්‍යයට පිටු පා සිටිමුද.

 • ජේසු තුමා දේව රාජ්‍යය පිළිබඳ පැවැසු උපමාවකි.
 •  ජේසු තුමා පවසන්නේ විවාහ මගුලකට ආරාධනා කළ වුන් එයට නොපැමිනි බවයි.
 • දේව රාජ්‍යය සූදානම්ව තිබුනත් එය අප අතර වුනත් ඇයි එය නොසලකා මේ ලෝක රාජ්‍ය තුළ, අපේම අපේම ලෝකයක් තුළ අතරමංව දුක් විඳිමු.
 • අද මිනිසුන්ගේ ජීවිත දුකින් පිරි තිබෙන්නේ දේව කැමැත්තට පිටුපෑම නිසයි. දේව රාජ්‍යයේ වටිනාකම් වෙනුවට පවතින ලෝක ක්‍රමයේ වටිනාකම් වැළඳගෙන සිටින නිසයි. දුක් විඳීම දේව කැමැත්ත වන නිසා නොවේ.
 • මංගල භෝජනයට කැඳ වු අය නොපැමිණි නිසා මං මාවත් වල සිටි යහපත් මෙන් අයහපත් අයද ඊට කැඳවනු ලබයි.
 •  ගිය ඉරිදා සුපුවත තුළින් මතු කළ අදහස මේ ඉරිදා සුපුවත තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙනයයි.
 • කැඳවනු ලැබුවත් බොහෝ වුවත් තෝරාගනු ලබන්නේ ස්වල්පයකි.
 •  තෝරා ගැනීමට නම් අපි ඊට අයත් සුදුසුකම් සපුරාලීය යුතුය. අයහපත් යැයි හංවඩු ගැසු අයටද ඒ සුදුසුකම් සපුරාලමින් දේව රාජ්‍යයට උරුමකම් කිව හැකිය.

සිතන්න.

 • අපි ඒ සුදුසුකම් සපුරා ඇද්ද ? ආරාධනා පිළිනොගත හේතු කියමින් සිටිනවාද ? එසේ නම් උරුමය විනාශයයි. දුක් විඳීමයි.

 

jesustoday 33 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 15

Comments powered by CComment