ශු. ත්‍රිත්වය නමදින සෑම මොහොතකම සාංඝික ජීවිතෙට අපට අැති කැඳවීම මතක් කරගෙන විශේෂයෙන්ම අප මීසම්, ගමේ රටේ හැකි තරම්, සාංඝික ජීවන රටාවක් ගත කරන්නට වෙර දරමු.

ඉරුදින සුපුවත.

ත්‍රීත්වය ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එ් ගැන සිතන්න යන්න එපා. වහන්සෙලා තුන්දෙනෙක් එක දෙවියන් වීම අභිරහසක් කියලා. එ්ත් මට නම් හිතෙන්නේ ශු. ත්‍රීත්වය අපට අපේ අත්දැකිමෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. 

ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. එ්ත් අපි සමහර වෙලාවට කියනවා "එම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එකා වගේ සෙල්ලම් කෙරුවා කියලා. 11 දෙනෙන් එකා වගේ සෙලල්ම් කළා " පවුල් ජීවිතය ගැන කතා කරද්දීත් අපි කියනවා පවුලේ සැමියා, බිරිඳ දෙදෙනෙක් වූවන් ඔව් හු එක වගේ ජීවත් විය යුතුයි කියලා. දෙන්නෙන් එකා වගේ..............................

මේ හැම අවස්ථාවකම අපි කියන්න උත්සහ කරන්නේ කිහිප දෙනෙක් සිටියත් එ් අය අතරේ තිබෙන සම්බන්ධතාවය, එ්කාග්‍ර ගැඹුරු හා දැඩි නිසා ඔව් හූ ක්‍රියා කරන්නේ එක්කෙනෙක් වගේ කියලා.

එ් වගේම තමයි ශු. ත්‍රිත්වය වහන්සෙලා තිදෙනා අතර අැති සම්බන්ධය දැඩියි, ගැඹුරුයි සීයයට සීයයක් සම්පූර්නයි. අන්න එ් නිසා තමයි තිදෙනෙක් එක්කෙනෙක් වන්නේ. අපි අදහන දෙවියන්වහන්සේ සංඝයන්.

එම නිසා එ් ශු. ත්‍රිත්වයන් බව්තිස්මය ලබන අපි දු සාංඝික ජීවිතයට අැතුලත් විය යුතුමයි. සංඝයන් කියන්නේ සියල්ල බෙදා හදාගෙන, එකමුතුවෙන් එක අරමුණක් දැක්මක් පෙරදැරි කරගෙන එකිනෙකාට ගරු කරමින් සමානත්වයෙහිලා සලකමින් එකට ජීවත් වෙන පිරිසක්. කිතුනු අපි සභාවක සාමාජිකයෙන් වෙතටම වඩා සංඝයක සාමාජිකයෝ. මුල් කිතුනු සංඝය මීට හොඳම නිදසුනයි.

එම නිසා අපේ සංඝ තුළ ජාති භේද, කුල භේද, ගම් භේද, පක්ෂ භේද යනාදින් තියෙන්න බැහැ. සිංහලයාට එක විදියක් දෙමලාට තව විදියක් තියෙන්න බැහැ. ශු. ත්‍රිත්වයේ වහන්සෙලා 3 දෙනා අතර තිබෙන පරිපූර්න ප්‍රේමය අප අතරද වර්ධනය කරගත යුතුයි. ශු. ත්‍රිත්වය නමදින සෑම මොහොතකම සාංඝික ජීවිතෙට අපට අැති කැඳවීම මතක් කරගෙන විශේෂයෙන්ම අප මීසම්, ගමේ රටේ හැකි තරම්, සාංඝික ජීවන රටාවක් ගත කරන්නට වෙර දරමු.

jesustodaysl 2 වන වසර 12 වන සතිය 2018 මැයි 27

 

Comments powered by CComment