අද බොහෝ දෙනා තමාවත් ප්‍රේම නොකරන අයවෙති. තමාට ලැබී අැති ජීවිතයට කාලයට අැදහිල්ලට වටිනාකම්ක නොදෙන මිනිස්සු අන් අයටද ප්‍රේමයක් ලබා නොදෙයි. ඉතිං ජේසු පැහැදිලිව වෙනස ලකුණු කරයි.

ඉරුදින සුපුවත

උත්ථාන සමයේ 5 වන ඉරුදින

ක්‍රියා            10/25-26, 34-35, 44-48

1 ජොහාන්      4/7-10

ශු. ජොහාන්    15/9-17

හරි දේ කරන්නෝ දේව පුත්‍රයෝය.

  • පළමු කියවීම තුළින් ශුද්ධ වු පේදුරු තුමා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රියමනාප අයකු වන්නේ කෙසේදැයි කව්දැයි පෙන්වා දෙයි.
  • දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රියමනාප වන්නේ කතෝලිකයෝද ? කිතුනුවෝද ? අැන්ග්ලිකානුවෝද? මෙතොදිස්තයෝද? සිංහලුන්ද? ද්‍රවිඩයන්ද? ග්‍රිකයින්ද? ජුදයින්ද?

පිළිතුර  ඉතා පැහැදලිිය අයත් වන සභාව හෝ අයත් වන ජාතිය නිසා කෙනෙකු දෙවියන්ට ප්‍රසන්න වන්නේ නැත.

  • දෙවියන්ට ප්‍රිය මනාප වන්නේ කුමක් කරන්නාවුන්ද? පල්ලියට සභාවට මුදල් හදල් දෙන අයද? සභාවට පල්ලියට පූජකතුමාට හිතවත් අයද? සභාව පල්ලිය විවේචනය නොකර කොන්දේසි විරහිතව අාරක්ෂා කරන අයද? සභාවේ තනතුරු දරන අයද?

පිළිතුර  ඉතා පැහැදිලිය. සියලු ජාතින් අතර හරි දේ කරන තැන්තතා දෙවියන්ට ප්‍රියමනාප වේ.

ජේසු වගේ ප්‍රේම කළ යුතුයි.‍

 - සුවිශේෂ ප්‍රකාශනය ජේසුගේ දහමේ හරය, ජේසුගේ මුවින්ම ඒක විටට සාරාංශය කරයි.

           "මා ඔබට අණ කරන දෙය මෙයය. ඒකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න"

 - මෙය පුරාණයේ සිටම පැවැති ඉගැන්වීමයි. හුරු පුරුදු ඉගැන්වීමයි ඒහෙත් සියුම්ව විමසීමේදි ඒ් පුරාණ ඉගැන්වීම ඉතා ප්‍රබල ලෙසින් ජේසු වෙනස් කර අැත.

            "ඒකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න.  මා ඔබට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔබත් ඒකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න"

- වෙනස කුමක්ද? අපි අපිට (ඔබ ඔබට) ප්‍රේම කරන ලෙසින් නොව ජේසු ලෝකයට ප්‍රේම කළ ලෙස ප්‍රේම කිරීමයිි.

- අද බොහෝ දෙනා තමාවත් ප්‍රේම නොකරන අයවෙති. තමාට ලැබී අැති ජීවිතයට කාලයට අැදහිල්ලට වටිනාකම්ක නොදෙන මිනිස්සු අන් අයටද ප්‍රේමයක් ලබා නොදෙයි. ඉතිං ජේසු පැහැදිලිව වෙනස ලකුණු කරයි.

             "මිතුරන් උදෙසා දිවි පිදීම තරම් උතුම් ප්‍රේමයක් නැත"

- ජේසුගේ ප්‍රේමය යනු තමා හෝ තම පවුල උදෙසා පෑ ප්‍රේමයක් නොවේ. මනුෂ්‍යයා හා විශ්වය නවතාවයකට පත් කරන ප්‍රේමයකි. අපි ප්‍රේම කරන්නේ ජේසු ප්‍රේම කළ අාකාරයදට?.....

   (විනාඩි දෙක තුනක් ගෙන ළඟ සිටින තුන්දෙනා ඒකතුව මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න.) 

දෙවියන් ප්‍රහේලිකාවක් නොවේ.

  • වර්ථමානයේදීත් අපෙන් බොහෝ දෙනා දෙවියන් ගැන විවිධ නිර්වචන හැදින්වීම් අර්ථ කථන දෙමින් කාලය කා දමති. හිස් වචන, තර්ක අැඳ බාති.
  • ජේසුගේ ප්‍රේමනීයම ගෝලයා දෙවියන් යනු ප්‍රහේලිකාවක් නොවන බව පැහැදිලිව පෙන්වා දෙයි.
  • අප ඒකිනෙකාට ප්‍රේම කළ යුතුය යන අාඥාවේ පදනම ඒතුමා සෘජුව දක්වයි.

මන්ද දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය ය.

  • අද අප ජීවත්වන්නේ 'ප්‍රේමය" නැති සමාජයකය. ඒනම් දෙවියන් ඵලවා හැරිය සමාජයකය. ඒ් නිසා ප්‍රේමය ජීවත්වන සමාජයක් අැති කර ගැනීමට කැපවීම සැබෑ පෙම්වතුන්ගේ යුතුකමකි. 
  • 'ප්‍රේමය" නාදුනන මිනිසුන් 'දෙවිඳුන්ව' නාඳුනයි ඔබ ප්‍රේමය හඳුනාගන්නේද?
  • ජනමාධ්‍ය හා වෙළඳ පොළ අපට පෙන්වා දෙන ප්‍රේමය ප්‍රේමය නොව බැඳීමයි. අාලයයි. ඒය ප්‍රේමයට විරුද්ධය. ප්‍රේමය මතුකර ගැනීමට නම්, දෙවියන් අත්දැනිමට නම් අපි අාලයෙන් අාත්මාර්ථයෙන් මිදීය යුතුය.

jesustodaysl 2 වන වසර 9 වන සතිය 2018 මැයි 06

Comments powered by CComment