ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 27 වන ඉරුදින

මෙහෙවර අතහැරීමේ විපාකය මෙහෙවර අත්හැරීමේ විපාකය.

 • යෙසායා දිවැසිවරයා මිදිවත්ත පිළිබඳ ගීතයෙන් පෙන්වා දේනනේ ජුදා ජනතාව තමන්ට පැවරුනු දූත කාර්ය ඉටු නොකිරීමේ විපාකයයි.
 • තෝරාගත් ජනතාව යැයි කියමින් උදාරම් බස් කිව නමුත් තෝරාගන්තේ කුමකටද ? යන් න අමතක කිරිම නිසා මිදිවත්ත විනාශයට යාමට ඉඩ හැරීමට සමිදුන් අභිමත කරන සේක.
 • හොඳ මිදි ඵල බලාපොරොත්තු වු නමුත් වල් මිදි ඵල හට ගන්නේ මන්ද ?
 • පිළිතුර සමිදුන් පෙන්වා දෙයි.

ඔවුන් යුක්තිය ඉටු කරනු ඇතැයි සමිදුන් බලා සිටි නමුත් ඔවුන් කළේ මිනිමැරිමය. ඔවුන් දැහැමිකම් කරනු ඇතැයි එතුමන් බලා සිටි නමුත් ඇති වුයේ විලාප හැඟීම්ය.

 • අද ද බොහෝ කිතුනුවෝ තමන් දෙවියන් තෝරාගත් ජනතාව යැයි උදම් අනයි. එහෙත් ඔව් හු දෙවියන් අපව තෝරාගත්තේ කුමකටද යන්න අමතක කර සිටිති.
 • එසේ සිටින්නට අයත් වන ඉරණම ඉතා පැහැදිලිය. එය විනාශයයි.

කිතුනුකම ක්‍රියාවේ යොදවන්න.

 • පාවුළු තුමා පිලිප්පිවරුන්ට කරුනු දෙකක් අවධාරණය කරයි.
 • පළමුවැන්න ප්‍රීතියෙන් දිවි ගෙවමින් ඔබගේ කරදර ගැන කරදර නොවි දෙවියන් තුළ විසඳුම් සොයන්න. දෙවැන්න නම් ඉගෙන ගත් පිළිගත් සත්‍ය ප්‍රතිපත්ති තුළ ජීවත් වෙන්න.
 • සත්‍ය වු උදාර වු කොයි දේ ගැනත්
 • සාධාරණය වු පවිත්‍ර වු කොයි දේ ගැනත්
 • ප්‍රියවඩන මනහර කොයි දේ ගැනත්
 • සදාචාරාත්මක ප්‍රශංසනීය කොයි දේ ගැනත් සිත යොදවන්න. සියල්ල ක්‍රියාවේ යොදවන්න.

සිතා බලන්න.

 •  ඔබගේ සිත, ඔබ පවුලේ සිත, මීසම් සභාවේ සිත යොමු වී තිබෙන්නේ මොනවා ගැනද ක්‍රියාවට නඟන්නේ මොනවාද?
 • ක්‍රිස්තු ජීවිතය ඵල දැරීමට නම් එය ක්‍රියාවේ යෙදීම අවැසිය.

උරුමය ඵල දරන්නාටයි.

 • ජේසු තුමන් මිදිවත්ත හා වැවිලිකරුවන් පිලිබඳ උපමාව මගින් අභියෝග කරන්නේ තෝරාගත් ජනතාව යන ජුදාවරුන්ගේ අන්ධභාවයටයි.
 • එතුමා සෘජුව පවසන්නේ ජුදා ජනයා දෙවියන් වහන්සේ බාරදුන් දේව රාජ්‍යයේ මෙහෙවර අත්හැර දමා අතීතකාමිව තම උසස්කම ගැන කියන පිරිසක් බවට පත් වී ඇති බවයි.
 • තෝරාගත් ජනතාව යැයි කීමෙන් දේව රාජ්‍යයේ උරුමය නොලැබෙන බවයි.

‘දෙවියන් වහන්සෙගේ රාජ්‍යය ඔබ කෙරෙන් ඉවක් කොට එය නියම ඵල උපදවන ජාතියකට දෙනු ලබන්නේය”

 • කිතුනුවන් යනු තෝරාගත් මෙහෙවරක් ඉටු කරන පිරිසක් මිස තෝරාගත් ජාතියක් නොවේ. කිතුනුකම යනු ඒ මෙහෙවර, දේව රාජ්‍යයේ මෙහෙවර ඉටු කිරිම මිස බව්තිස්මය ලැබීම නොවේ.
 • ඔබ සැබෑ කිතුනු මෙහෙවර ගැන අවදියෙන්ද ? එය හඳුනාගෙනද එයට කැපවී සිටිනවාද ?
 • ජේසු තුමා ජුදා මහා ජාතිවාදයට සෘජුව පහර දෙමින් සැබෑ කිතුනු කැඳවීමට යොමු වෙන්නැයි ජනයාව අවදි කරවයි.

 

jesustoday 32 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 08 

Comments powered by CComment