සිත් හරවාගන්නා අය ගැන අපගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ? සැක කරමුද ? ප්‍රතික්ෂේප කරමුද ? පිළිගනිමුද ? රැකගනීමුද ? මර්ධනයේ, ඝාතනයේ ව්‍යාපාරයකින්ජී විතයේ සාමයේ ව්‍යාපාරයකට අපිත් එතෙර විය යුතුයි.

ඉරුදින සුපුවත

උත්ථාන සමයේ පස්වන ඉරුදින

ක්‍රියා 9/26-31

1 ජොහාන් 3/18-24

ශු. ජොහාන් 15/1-8

ඝාතකයෙකු ඝාතනයට සෙවීම

 1. කිතුනුවන් ඝාතනය කිරීමට පෙරමුණගත් සාවුල් කිතුනුවන්ට එක් වීමත් සමඟ අැති වූ තත්වය අද පළමු ප්‍රකාශය පෙන්වා දෙයි.

    1. කිතුනු ශ්‍රාවකයින් ඔහුව සැක කිරීම, අවිශ්වාස කිරීම, බියවීම.

       ඊට සාධාරණ හේතු තිබේ. පුදුම විය යුතු නැත.

    2. ජුදාවරු වෙනුවෙන් කිතුනුවන් ඝාතනය කිරිමට ඉදිරිපත් වු ඔහුව වෙනස්වීම සමඟ ජුදාවරු විසින් ඝාතනය කිරීමට සැරසීම. 

    3. සිත හැරුනු බවත්, වෙනස අවංක බවත් හඳුනාගන්නා ශ්‍රාවකයින් ඔහුව අාරක්ෂා කිරීමට ක්‍රියා කිරීම.

 1. ඔිනෑම පව්කරුවෙකුට ජීවිතය වෙනස් කරගෙන දේව රාජ්‍යයට සේවය කරන සේවකයෙකු විය හැකි බවට වන මහා සුපුවත මේ මගින් අනාවරණය කරයි.
 2. සිත් හරවාගන්නා අය ගැන අපගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ? සැක කරමුද ? ප්‍රතික්ෂේප කරමුද ? පිළිගනිමුද ? රැකගනීමුද ?
 3. මර්ධනයේ, ඝාතනයේ ව්‍යාපාරයකින් ජීවිතයේ සාමයේ ව්‍යාපාරයකට අපිත් එතෙර විය යුතුයි.

සත්‍ය ප්‍රේමය ක්‍රියාවකි.

 • දෙවන දේව ප්‍රකාශනය ජොහාන් තුමාගේ අනුශාසනාවකි.
 • කිතුනුවන් බවට පත්වු අැදහිලිවතුනට අැදහිල්ලේ නියම අරුත පහදා දීමකි. 

"අපගේ ප්‍රේමය වචනයෙන්වත්, කතාවෙන්වත්, නොව ක්‍රියාවෙන්වත් ප්‍රකාශ වන සත්‍ය ප්‍රේමයක් විය යුතුයි."

 • අපි කටින් බතල හිටවන කිතුනුවන් වෙමුද ? සැබෑ ක්‍රියාකාරි ප්‍රේමයක් අය සතුද ?
 • මේ සැබෑ ප්‍රේමය තම ජීවිත පූජාවෙන් ජේසු පෙන්වු ප්‍රේමය මෙන් විය යුතුය. උන්වහන්සේ අපට අණ කළේ එයයි.
 • " මා ඔබට ප්‍රේම කළාක් මෙන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න.

"උන්වහන්සෙගේ අඥාව නම් උන්වහන්සේ අපට අණ කළ ලෙස එකිනෙකාට ප්‍රේම කිරීමයි"

 • ගෙවුනු සතිය තුළ (26 වනදා)  20 වන සැමරුම යෙදුනු ගෞතමාලා රදගුරු ජුඅාන් ජොසේ ජෙරාර්ඩ් හිමි මේ ක්‍රියාකාරි ප්‍රේමයට අපේ යුගයේ ජීවමාන සාක්ෂියක් විය. (බලන්න මෙවර දිවැසිහඬ පිටුව) එතුමා සත්‍ය උදෙසා ප්‍රාණ පරිත්‍යාගී ප්‍රේමයෙන් කටයුතු කළ සැබෑ එඬේරෙකි.
 • අපි දෙවිඳුන් තුළ සිටින බවට සහතිකය එතුමන්ගේ අාඥා පිළිපැදීමයි.

"උන්වහන්සෙගේ අාඥා පිළිපදින්නා උන්වහන්සේ තුළ වෙසෙයි"

ඵල දරන ශ්‍රාවකත්වයක්

 • ජේසු තුමන් පැහැදිලිව හා නිරවුල්ව කිතුනුවෙකුගේ අැදහිල්ල විනිශ්චයට ලක්වන බව පෙන්වා දෙයි.
 • වඳ පිදුණු අැදහිල්ලක් නොව ඵල දරන අැදහිල්ලක් තිබිය යුත බවත් පෙන්වා දෙයි.
 • ඵල දරන අැදහිල්ල යනු මිදීවැලට අතු සම්බන්ධව සිටින්නාක් මෙන් ප්‍රේමයේ ක්‍රියාව තුළ එතුමන්ගේ අාඥා පිළිපැදීමයි.
 • ඵල නොදරන සියලු අතු වියලි යන බව පෙන්වා දෙයි. දෙවියන්ට මහිමය දිය හැක්කේ මහා ප්‍රශංසා මෙහෙවල් හෝ දැවැන්ත උත්සව, මංගල්‍ය පෙරහැර වලින් නොවේ. ඵල දරණ ශ්‍රාවකත්වයෙනි.
 • අප එවැනි ඵල දරන අතු ද ? ඵල සොයන මිනිසුන්ද ?

 jesustodaysl 2 වන වසර 8 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 29

Comments powered by CComment