කුලිකාරයින් වන නායකයින්ගෙන් අෑත් විය යුතු බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙති. වර්ථමානයේ අපි බොහාේ දෙනා ඡන්දයෙන් පත් කරන්නේ බැටළුවන් මරා කෑමට ඉඩදෙන කුලිකාර නායකයින් නොවේද? එසේ කිරීම යහපත් එඩේරාට පිටුපාන පාපයක් බව වටහා ගත යුතුය.

ඉරුදින සුපුවත 

උත්ථාන සමයේ 4 වන ඉරුදින

ක්‍රියා           4/3-12

1 ජොහාන්     3/1-2

ශු. ජොහාන්   10/11-18

මහිමය දෙවිඳුන්ටය.

අදට නියමිත පළමු ප්‍රකාශනය පේදුරු තුමන් කොර මිනිසෙකු සුව කිරීම පිළිබඳවය. ජුදා නායකයින් එම සිදුවීම කෙසේ කළේ දැයි පේදුරු තුමන් ගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලබති. පේදුරු තුමන් එයට දෙන පිළිතුර, ජුදා ප්‍රධානින්ට එල්ල කරන අභියෝගයකි. ඔබ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ, ඔබ විසින් අැණ ගසා මරා දමනු ලැබු ජේසු තුමන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් එය සිදු කළ බව පේදුරු තුමන් නිබයව ප්‍රකාශ කරයි.

මෙහිදි පේදුරු තුමන් එම බලවත් ක්‍රියාවේ මහිමය තමාට ලබා නොගනී. තමාගේ දස්කමක් ලෙස නොපෙන්වයි. එසේම සැබෑ එඬිෙරික නායකයෙකු වන්නේ සැබෑ ක්‍රිස්තු අනුගාමිකයෙකු වීම බව ද පෙන්වා දෙයි.

පවතින ක්‍රමය විසින් කොන් කරන අත්හරින පිරිස දේව තාත්තා තෝරාගන්නා පිරිස බව ද, එතුමා පෙන්වා දෙයි. ජුදා ප්‍රධානින්ගේ තෝරා ගැනීම දේව කැමැත්ත නොවන බවද, ඉන් ඉස්මතු කර පෙන්වයි.

අපේ තෝරාගැනීම කෙබඳුද ?

අපත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ජේසුවද ? අපිත් මුල් තැන් දෙන්නේ කාටද ? ජුදා ප්‍රධානින්ට වඩා අද අපේ රටේ ප්‍රධානින් වෙනස් වෙන්නේ නෑ නේද ?

මේ ලෝකයට අයිතිවීම.

දෙවන කියවීම තුළින් විස්තර කරන්නේ දේව පුත්‍රභාවය ලැබීම යනු මේ ලෝකයේ වටිනාකම් වලට සපුරා වෙනස් වටිනාකම් සහිත ජීවිතයක් වෙත අැතුළු වීමක් බවයි.

දේව දරුවන් ලෙස කිතුනුවන් වන අපි අපිව හඳුන්වා ගනිමු. එහෙත් පිළිවෙත් වලින් හැරුනු විට ජීවත් වන පිළිවලින් අපි වෙනස් අය වෙමුද ?

සැබෑ දේව දරුවන් මේ ලෝකය තුළ ප්‍රතික්ෂේපයේ ලකුණු බවට පත් වේ. මන්ද ඔවුන්ගේ වටිනාකම් පවතින ධනය මුල්කරගත් ක්‍රමයේ වටිනාකම් වලට වඩා වෙනස් නිසාය. "ලෝකයා දෙවියන් නොහඳුනන බැවින් ඔව් හු අප ද නොහඳුනති"

අද අපිට මෙවැන්නක් කීව නොහැකිය. මන්ද අපත් අන් අයත් අතර ජීවිත් වන අාකාරයේ වෙනසක් නැති නිසාය. එ් කියන්නේ අපි දේව පුත්‍රභාවය වෙනුවට පවතින ක්‍රමයේ ලෝකයේ පුත්‍රභාවය වැලඳ ගෙන සිටි.

දිවි පුදන නායකත්වයක්.

ජේසු තුමන් සෘජුවම තමාගේ දූත කාර්ය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවකි. එදා පැවැති නායකත්වයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් නායකත්වයක් දීමට තමා පැමිණි බව ප්‍රකාශ කරති.

කුලිකාරයින් වන නායකයින්ගෙන් අෑත් විය යුතු බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙති. වර්ථමානයේ අපි බොහාේ දෙනා ඡන්දයෙන් පත් කරන්නේ බැටළුවන් මරා කෑමට ඉඩදෙන කුලිකාර නායකයින් නොවේද? එසේ කිරීම යහපත් එඩේරාට පිටුපාන පාපයක් බව වටහා ගත යුතුය.

බැටළුවන් පෝෂණය කරනු වෙනුවට බැටළුවන්ගෙන් පෝෂණය වන නායකත්වයක් දෙවිඳුන්ට ප්‍රසන්න නොවේ. දෙවිඳුන්ට පිළිකුළ් වේ.

එසේම ජේසු තුමන් මෙහිදි බැටළුවන් යනු ඊශ්‍රායල් ජනතාව හෝ සභාව හෝ ශ්‍රාවක පිරිස යන පටු අදහසද සෘජුවම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් එය පුළුල් පිරිසක් බව පෙන්වා දෙන් සේක.

"තව ද මේ රැලට අයිති නොවන බැටළුවෝද මට අැත්තාහ" මම ඔවුන්ද ගෙන අා යුතුය"

ජේසුව කොටු කර, පටු කර, සීමා කිරීමට කිසිවෙකුට අයිතියක් නැත. පටු සීමා තුල සිටීම උත්ථාන වු සමිඳුන්ට නිගරුවකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 7 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 22

 

Comments powered by CComment