ඉරුදින සුපුවත (අප්‍රේල් 01)
ක්‍රිස්තු උත්ථාන මංගල්‍ය

ඔව් ජුදාවරු තමන්ට අයත් වස්තුවකැයි සිතා සිටි ජනතාව නිදහස් කරන දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ අත්දැකීම “හිස් වු සොහොන” විසින් මුළු මහත් මිනිස් සංහතිය වෙත උත්ථානයේ අත්දැකිම තුළින් රැගෙනවිත් ඇත.

 

ක්‍රියා                 10/34,37-43
කොලොස්සි          3/1-4
ජොහාන්             20/1-9

 

ගවලෙන නොවෙයි ඇරඹුම
ගල්ලෙන නොවෙයි අවසන

අදට නියමිත ශුද්ධ වු සුවිශේෂයේ ප්‍රධාන සංඛේතය වන්නේ “හිස් වු සොහොන”යි.

මහ සිකුරාදා ඇණගසා මරා දමා ගල්ලෙනේ තැන්පත් කොට සියල්ල අවසාන යැයි සිතුවත් එය එසේ නොවේ. සියල්ල අලුතින් ආරම්භ වී තිබේ.

ඇණ ගසා කුරුසියේ
සතපවා ගල්ලෙනේ
මකන්නට ඉතිහාසයෙන්
නොහැකි වු මිනිසාණා්

නැවතත් ජනතාව අතරට පැමිණි සිටි.

ඔව් ජුදාවරු තමන්ට අයත් වස්තුවකැයි සිතා සිටි ජනතාව නිදහස් කරන දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ අත්දැකීම “හිස් වු සොහොන” විසින් මුළු මහත් මිනිස් සංහතිය වෙත උත්ථානයේ අත්දැකිම තුළින් රැගෙනවිත් ඇත.

ක්‍රියා පොත තුළ පේදුරු තුමන් සාක්ෂි දරන්නේ උත්ථානය තුළින් මුළු මිනිස් සංහතියටම උරුම කරදෙන ගැලවීම ගැනයි.

“දෙවියන් වහන්සේ මිනිසුන්ගේ තරා තිරම් නොබලන බව දැන් මට පැහැදිලිය.”

ගැලවීම පිළීබඳ ජුදා ස්වොත්තමවාදයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වු මේ සහතික අවබෝධය පේදුරුට පැමිණියේ කොහින්ද ? එය දැන ගැනීමට නම් අදට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි කොටස ඇතුලත් ක්‍රියා 10 වන පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණයෙන්ම කියවිය යුතුය. ඉතාලි භට හමුදාවේ ෂතාධිපතියෙකු වු කොරනෙලියස් ගේ කතාව එහි ඇතුලත්ය. කොරනෙලියස් හමුවීම පේදුරු තුමා විස්තර කරන්නේ මෙසේය.

“ජුදෙව් මිනිසෙකුට විජාතියෙකු හා සමඟ සමාගම් පැවැත්වීමත් ඔහු බලන්නට යාම තහනම් බවක් ඔබ දන්නාහුය. එහෙත් කවර මිනිසෙකු වුවද පිළිකුල්ය, අපවිත්‍රයයි නොකිය යුතු බව දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වා දුන් සේක”

‘උත්ථානය’ හුදු ජේසුගේ දේව පුත්‍රභාවය පිළිබඳ විස්මිත කතාවක් නොවේ. උත්ථානය පවසන්නේ මිනිසුන්ගේ දේව පුත්‍රභාවය පිළිබඳ නැවුම් කතාවක්ය. සියලු මිනිසුන් දෙවියන් ඉදිරියේ සමානයෝය. ඔවුන් සියල්ලන්ටම ගැලවීමේ මඟ විවෘතය.

කිතුනුවෙකුට ජාතිවාදියෙකු, ආගම්වාදියෙකු, කුලවාදියෙකු විය නොහැකිය. තරා තිරම් නොබලන දෙවියන්ගේ දරුවන් ලෙස කටයුතු කළ යුතුය.

එලෙස සිතමින් දේව රාජ්‍යයේ උදාව සඳහා කැපවු විට “අපගේ ජීවනය වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශවන විට (එනම් දේව රාජ්‍යය උදා වන විට) ඔබත් උන්වහන්සේ සමඟ තේජසින් ප්‍රකාශ වනු ඇත.”

උත්ථානයට පංගුකරුවන් විය හැක්කේ තරා තිරම නොබලා සැමට ගැලවීම සඳහා කැපවීම තුළ පමණි.

jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment