ස්වාමින් වහන්සෙගේ සේවකයාගේ කීකරුකම කුමකටද ?
”පීඩාවට පත්වූවන් ශක්තිමක් කරනු පිණිස ගුරුවරයෙකු වීමටය. සේවකයෙකු වීමට අවශ්‍ය දේව කැමැත්ත දැන ගැනීම සඳහාය,

 

යෙසායා   50/4-7
පිලිප්පි    2/6-11
මාක්      14/1-15

පීඩිත වූවන් ශක්තිමත් කිරිමේ මෙහෙවර

 ස්වාමින් වහන්සෙගේ සේවකයාගේ කීකරුකම යෙසායා දිවැසිවරයා විස්කර කරයි.
 ඔහු කීකරු වන්නේ පීඩකයින්ට නොවේ. පීඩිතයින් නිදහස් කරන දෙවිදුන්ටය. මේ බව බොහෝ දෙනෙකු අමතක කර දමයි. හුදෙක් උන්වහන්සේ දුක් විඳින්නට කැමැති     වු  බව පෙන්වා දෙන්නට මේ කොටස භාවිතා කරයි. එය ඉතා වන්දි පැහැදිලි කිරීඹකි.
 දේව සේවකයා කැරලි ගසන්නේ නැත්තේ දුකට එරෙහිව නොවේ.
   දෙවියන්ට එරෙහිමය කැරලි නොගසන්නේ දේව සේවකයා කැරලි ගසන්නේ දුකට එරෙහිවය. පිඩිත බවට එරෙහිවය.
 අපිට ශුද්ධ වු සතිය තුළ මෙනෙහි කිරීමට ආරාධනා කරන්නේ ජේසුගේ දුක් විඳීම ගැන නොවේ. ජේසුගේ මෙහෙවර ගැනයි. ඒ මෙහෙවර අද අපි ඉටුකරනවාද යන්න       ගැනයි.

ජේසු සේ කැපවෙන්න.

යෙසායා පවසන දේව සේවකයා සමඟ ජේසු සැසදෙන්නේ ජේසුගේ දුක් විඳීම තුලින් නොවේ. ජේසුගේ මෙහෙවර තුළිනි.

ජේසු මේ විදිහට දුක් වින්ද නිසා ජේසු ගැලවුම්කරු වෙනවා නොවේ. ජේසු පීඩිතයා වෙනුවෙන් දිළින්දා වෙනුවෙන් කැපවු නිසාය. ඒ කැපවීම මරණයට පවා පාවා නොදුන් සිනා ඒ කැඳවීම සඳහා ජීවිතය පවා පරදුවට තැබු නිසා ජේසු ගැලවුම්කරුවා වේ.

සේවකයෙකු වන්නට ඇරයුමක්.

පාවුළු තුමන් ජේසුස් වහන්සෙගේ කීකරු වීම දක්වන නමුත් ඒ කීකරු වීම දක්වන නමුත් ඒ කීකරු වීම කුමන මෙහෙවරකටද යන්න සාකච්ඡා නොකරයි.

පාවුළු තුමා පිලිප්පිවරුන්ට පවසන්නේ ඒ සේවක මෙහෙවර නිසා ජේජසු තුමන්ට ලැබුනු ස්ථානයයි. ජේසුස් යන නාමය අග්‍රනාමය බවට පත් වු බවයි.

අදට නියමිත පිලිප්වරුන්ගේ ලිපියේ 2/6-11 පෙර වගන්තියක් තොරව මේ කොටස තේරුම් ගත නොහැකිය. 2/1-5 දක්වා කොටසින් විස්තර කරන්නේ කිතුනුකම යනු පේ‍්‍රමයේ පැවැතීම බවයි. ‘ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ පැවැති ජීවිත ආකල්පය අප තුළ පැවැති යුතු බවයි. ඒ ආකල්ප යනු දේව කැමැත්තට එනම් පීඩිතයින් නිදහස් කිරීමේ මෙහෙවරට දායක  වී කටයුතු කිරීමයි.

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

 

Comments powered by CComment